Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metnimiz

 • Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

  Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, www.ticimax.com internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi verilmesini sağlamaktır.

  İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

  Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

  Çerez Çeşitleri

  Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

  Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ticimax.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

  Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

  1)Zorunlu Çerezler:

  Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

  2) Reklam / Pazarlama Çerezleri

  Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

  3) İşlevsel Çerezler

  Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

  4) Performans / Analitik Çerezler:

  İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

  5) Kalıcı Çerezler

  İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Bu nedenle, kalıcı çerezler bazen izleme çerezleri olarak da adlandırılırlar.

  6) Birinci taraf çerezleri

  Bu çerezler Ticimax tarafımızdan oluşturulur. Çoğunlukla, web sitemizde temel işlevselliği sağlarlar. Ayrıca, web sitelerimizin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamak için ve böylece onları daha iyi hale getirebilmemiz için kullandığımız kendi Web Analytics çerezlerimizi de içerirler.

  7) Üçüncü taraf çerezleri

  Üçüncü taraf çerezleri Ticimax tarafından oluşturulmaz, fakat birlikte çalıştığımız seçili üçüncü taraflarca belirlenirler. Bu üçüncü taraf çerezlerinin bazıları, örneğin çevrimiçi anketler veya Canlı Sohbet (Ticimax uzmanına sorular sormanızı sağlayan) gibi faydalı hizmetler sunar. Diğerleri, göz atma faaliyetlerinizi takip etmek için birlikte çalıştığımız reklam ağları tarafından oluşturulabilir, böylece çevrimiçi reklamlarımızı en uygun yerlere yerleştirebilirler. Aşağıdaki "Çerezleri yönetme" başlıklı bölümde, üçüncü tarafların (reklam verenler dahil) izlenmek istemediğinizi bilmeleri için ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğinizi açıklıyoruz.

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

  Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

  Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

  İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Çerez Alan Adı Tür İlgili Taraf Detay Süre
  SERVERID .ticimax.com Analitik / Zorunlu 3. Taraf Çerez İlgili çerez ziyaretçiyi belirli bir sunucuya atamak için ticimax’ın yük dengeleyicisi tarafından kullanılmaktadır. Oturum Süresince
  SonSayfaKaynak .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Kullanıcının gezindiği sayfalara özel dönüşüm kodları eklenmesi ile demo taleplerinde dönüşümlerin izlenmesi sağlanmaktadır 1 Gün
  SonSayfaUrl .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Kullanıcının gezdiği son sayfayı tutarak Demo talep taleplerinde içeriklere göre dönüşüm takibi sağlanmak için tutulmaktadır. 1 Gün
  UserGuid .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Ziyaretçi için tekil bir id tutulması ile ziyaretçinin gezindiği sayfaların takibi sağlanmaktadır. 1 Ay
  CookieBilgileri .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Yönlendiren URL ve Reklam kampanyası gibi bilgilerin temin edilmesi ve demo başvurusunda bu bilgilerin de iletilmesi sağlamak için tutulmaktadır. 7 Gün
  fpxl .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Facebook Fixel için guid tutulmaktadır. Oturum Süresince
  sversion .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Cookie'deki "sversion" alanının değerine bağlı olarak sitede gösterilecek içerik ve tasarımın farklılaştırılması sağlanmaktadır. 15 Gün
  ASP.NET_SessionId .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Microsoft'un ASP.NET Uygulaması tarafından yayınlanan bu tanımlama bilgisi, kullanıcının web sitesi ziyareti sırasında oturum verilerini depolar. Oturum Süresince
  _ac .ticimax.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Bu çerez, hangi çerez kategorisinin kabul edildiği bilgisini tutmak için kullanılır. 10 Yıl
  cto_bundle .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Criteo tarafından sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılır. 1 Yıl
  FirsatKaynagi .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 1. Taraf Çerez (Ticimax) Ticimax tarafından ziyaretçilere kişiselleştirilmiş fırsatlar ve indirimler sunmak için kullanılır. 24 Saat
  _fbp .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 3. Taraf Çerez (Facebook) Bu çerez, Facebook tarafından Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen dijital bir platformda, web sitesini ziyaret ettikten sonra reklamları görüntülemek için ayarlanır. 3 Ay
  fr .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 3. Taraf Çerez (Facebook) Facebook bu çerezi web üzerinden, Facebook pikseline veya Facebook sosyal eklentisine sahip sitelerdeki kullanıcı davranışlarını izleyerek kullanıcılara alakalı reklamlar gösterecek şekilde ayarlar. 3 Ay
  _gcl_au .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Google Etiket Yöneticisi tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için sağlanır. 3 Ay
  _ga .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Google Analytics tarafından yüklenen _ga çerez, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplar ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını izler. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. 2 Yıl
  _gid .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Google Analytics tarafından yüklenen _gid çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolarken aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturur. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. 1 Gün
  _gat_UA-46858325-1 .ticimax.com Performans / Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Web sitesi sahiplerinin ziyaretçi davranışını izlemesine ve site performansını ölçmesine olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Etiket Yöneticisi tarafından ayarlanan _gat çerezinin bir varyasyonu. Addaki desen öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. 1 Dakika
  lang .ticimax.com İşlevsel 3. Taraf Çerez (Linkedin) LinkedIn bu çerezi kullanıcının dil ayarını hatırlayacak şekilde ayarlar. Oturum Süresince
  bcookie .ticimax.com İşlevsel 3. Taraf Çerez (Linkedin) LinkedIn, tarayıcı kimliğini tanımak için bu çerezi LinkedIn paylaşım düğmelerinden ve reklam etiketlerinden ayarlar. 2 Yıl
  lidc .ticimax.com İşlevsel 3. Taraf Çerez (Linkedin) Veri merkezi seçimini kolaylaştırmak için lidc çerezini ayarlar. 1 Gün
  li_gc .ticimax.com İşlevsel 3. Taraf Çerez (Linkedin) Çerezlerin zorunlu olmayan amaçlarla kullanımına ilişkin konukların onayını saklamak için kullanılır 6 Ay
  uid .ticimax.com Pazarlama / Zorunlu 3. Taraf Çerez
  (Criteo.com)
  Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcının hareketlerine ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını görüntüleme tekliflerine dayalı olarak reklamların görüntülenmesini optimize etmektir. 1 Yıl
  uu .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (adscale.de)
  Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. 1 Yıl
  cct .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (adscale.de)
  Bu çerez web sitesindeki alışveriş sepeti işlevi için gereklidir. 1 Yıl
  tuuid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (360yield.com)
  Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 3 Ay
  tuuid_lu .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (360yield.com)
  Reklam alaka düzeyini optimize etmeye ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır. 3 Ay
  um .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (360yield.com)
  Bu çerez, ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışını kaydeder.  
  umeh .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (360yield.com)
  Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır.  
  data-c-ts .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (media.net)
  Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. 1 Ay
  data-c .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (media.net)
  Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 1 Ay
  visitor-id .ticimax.com Fonksiyonel 3. Taraf Çerez
  (media.net)
  Bu çerez, sağlayıcılar tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen, profil bilgilerinin tanımlanması ve saklanması için kullanılabilen benzersiz bir karakter oluşturur. 1 Yıl
  tluid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (3lift.com)
  Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 3 Ay
  c .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (3lift.com)
  Bu çerez programatik reklamlar için kullanıcıyı tanımlamak adına kullanılır. 1 Yıl
  CMID .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (casalemedia.com)
  Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 1 Yıl
  CMPS .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (casalemedia.com)
  Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 3 Ay
  CMTS .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (casalemedia.com)
  Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 3 Ay
  CMPRO .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (casalemedia.com)
  Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. 3 Ay
  CMRUM3 .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (casalemedia.com)
  Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 1 Yıl
  CMST .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (casalemedia.com)
  Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 24 Saat
  _cc_dc .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (crwdcntrl.net)
  Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesi ziyaretleriyle ilgili istatistiksel verileri toplar. 6 Ay
  _cc_id .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (crwdcntrl.net)
  Bu çerez Lotame'e aittir. Ana iş faaliyeti veri yönetimidir. 6 Ay
  demdex .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (demdex.net)
  Demdex çerezi, Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. 6 Ay

  dpm
  .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (dpm.demdex.net)
  DPM, Veri Sağlayıcı Eşleşmesi'nin kısaltmasıdır. Dahili, Adobe sistemlerine Audience Manager veya Adobe Experience Bulut Kimlik Hizmeti'nden gelen bir çağrının senkronizasyon veya kimlik istemek için müşteri verilerini aktardığını bildirir. 6 Ay
  mv_tokens .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (exchange.mediavine.com)
  Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 Gün
  mv_tokens_eu-v1 .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (exchange.mediavine.com)
  Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 Gün
  criteo .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (exchange.mediavine.com)
  Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 Gün
  vst .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (gumgum.com)
  Gelecekte daha iyi site deneyimleri ve araçları sunmak için site trafiği ve site etkileşimleriyle ilgili toplu verileri derlemek için kullanılır. 1 Yıl
  callback .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Bu çerez daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesinin aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. 5 Dakika
  id5 .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. 3 Ay
  3pi .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Ziyaretçi için özelleştirilmiş bir kimlik oluşturur. 3 Ay
  cf .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Ziyaretçinin 3. taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. 5 Dakika
  cip .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Ziyaretçi ilgisine yönelik içerik reklamları sunmak için kullanılır. 5 Dakika
  cnac .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. 5 Dakika
  car .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 5 Dakika
  gdpr .ticimax.com Zorunlu 3. Taraf Çerez
  (id5-sync.com)
  Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden girişte çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar. 5 Dakika
  tu .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (ih.adscale.de)
  Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. 1 Yıl
  _kuid_ .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (krxd.net)
  Ziyaretçinin cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 6 Ay
  lidid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (liadm.com)
  Ziyaretçilerin davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar – Bu, web sitesinde reklamı daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesinin diğer web sitelerinden gelen yönlendirmeleri algılamasını sağlar. 2 Yıl
  ayl_visitor .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (omnitagjs.com)
  Çerez Kimliği, müşteri adayı başarısı, kullanıcı verilerini hedefleme ve Kitle genişletmede müşteri adayı başarısını ölçümlemede kullanılır. 1 Ay
  obuid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (outbrain.com)
  Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 3 Ay
  KRTBCOOKIE_97 .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (pubmatic.com)
  Aynı reklam ağını kullanan sitelerde sonraki oturum açma işlemleri sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamları etkinleştirmek için kullanılır. 1 Ay
  PugT .ticimax.com Fonksiyonel 3. Taraf Çerez
  (pubmatic.com)
  Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Site sunucusunun verimliliğini optimize etmek için kullanılır. 1 Ay
  KADUSERCOOKIE .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (pubmatic.com)
  Bu çerez, bireysel bir kullanıcının ortakların web sitelerini ziyaret ettiği her tarayıcıyı veya cihazı benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. 3 Ay
  rlas3 .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (rlcdn.com)
  Ziyaret sayısı, sitede geçirilen ortalama süre ve hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleri hakkında anonim veriler toplar. 1 Yıl
  pxrc .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (rlcdn.com)
  Bu çerez, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılır. 2 Ay
  khaos .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (rubiconproject.com)
  Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. 1 Yıl
  audit .ticimax.com Fonksiyonel 3. Taraf Çerez
  (rubiconproject.com)
  Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. 1 Yıl
  stx_user_id .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (sharethrough.com)
  Hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedefli reklamcılık için kullanılacaktır. 1 Ay
  pid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (smartadserver.com)
  Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 1 Yıl
  TestIfCookieP .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (smartadserver.com)
  Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için benzersiz bir kimlik oluşturur. 1 Yıl
  csync .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (smartadserver.com)
  Kullanıcıya gösterilecek çeşitli reklamveren tekliflerini birleştirerek, kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize eder. 1 Yıl
  uuid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (sxp.smartclip.net)
  Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 1 Ay
  dspuuid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (sxp.smartclip.net)
  Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 1 Ay
  psyn .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (sxp.smartclip.net)
  Video-reklam bağlamında kullanılır. Çerez, bir kullanıcıya aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlar. Çerez ayrıca video-reklamın belirli bir kullanıcıyla alakalı olmasını sağlamak için kullanılır. 1 Ay
  tt_viewer .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (teads.tv)
  Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. 1 Yıl
  tvid .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (tremorhub.com)
  Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. 1 Yıl
  tv_UICR .ticimax.com Pazarlama 3. Taraf Çerez
  (tremorhub.com)
  Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. 1 Ay
   

  İlgili Kişilerin Talepleri

  İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir – İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilmektedir.

  Çerezler Nasıl Toplanır?

  Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

  Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

  İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

  Çerezleri yönetme

  En popüler web tarayıcılarının tümü çerezleri yönetmenizi sağlar.

  Farklı web tarayıcılarındaki çerezler nasıl yönetilir:

  Çoğu tarayıcı çerezleri kapatmanıza izin verir. Lütfen çerezleri kapatmanın web sitemizi kullanımınızı kısıtlayacağını unutmayın.

  Aşağıdaki bağlantılar, bazı popüler tarayıcılarda çerez ayarlarının nasıl değiştirileceği hakkında bilgi sağlar:

  •Apple Safari - (iPhone, iPad veya iPod touch kullanıcıları için) veya (Mac kullanıcıları için)

  •Google Chrome

  •Microsoft Internet Explorer

  •Mozilla Firefox

  Çerezleri yönetme hakkında daha fazla bilgi:

  www.allaboutcookies.org, çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında pek çok ayrıntılı bilgi içeren faydalı bir kaynaktır.

Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax