Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

KDV Hesaplama Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

İçerikler;

Kısaca KDV olarak bilinen Katma Değer Vergisi, satışa sunulan ürün ya da hizmetlerin teslimi sırasında ödenen bir tür gelir vergisidir. E-ticaret şirketlerinin de ödemek zorunda olduğu KDV, ürün ya da hizmet gruplarına bağlı olarak değişen oranlarda tahsil edilir.

 

E-Ticaret işlemlerinde sıklıkla karşınıza çıkan KDV ile ilgili merak ettiklerinizi bulabileceğiniz KDV Hesaplama Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey konulu yazımızda KDV oranı, KDV hesaplama, KDV dahil hesaplama, KDV hariç hesaplama gibi konulara değinecek ve KDV nedir, KDV nasıl hesaplanır sorularına yanıtlar arayacağız. Dilerseniz önce, hem günlük hayatta hem de iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkan KDV nedir sorusuna cevap verelim.

 

KDV Hesaplama Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

KDV Nedir?

 

KDV (Katma Değer Vergisi) satın alınan ürün ve hizmetler karşılığında ödenen bir çeşit tüketim vergisidir. Satılan ürünlerin ya da verilen hizmetlerin niteliğine ve içeriğine bağlı olarak değişen oranlarda alınan vergiler, Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerinin kontrolü altındadır.

 

Katma Değer Vergisi, 25 ekim 1984 tarihinde düzenlenen 3065 sayılı kanun maddesine göre uygulanır. 1 oacak 1985 ‘ten itibaren yürürlüğe giren bu kanun, vergilendirmelerin satılan ürün ya da hizmet fiyatı üzerinden %1 ila %18 arasında değişen KDV oranı ile vergilendirilmesini uygun görmüştür.

 

KDV tutarını ürün ya da hizmeti sunan taraf ödese de bu tutar ürün ya da hizmeti satın alan tarafa yüklenir. Başka bir deyişle, ürün satışını gerçekleştiren şirketler, sağladıkları kâr miktarına göre değişen KDV tutarları ödeseler de günün sonunda, kdv dahil fiyatlarla alışveriş yaptığı için, katma değer vergisi nihai tüketicilerin ödediği bir vergi türüdür.

 

Devlet tarafından;satılan ve alınan her üründen ve her hizmetten KDV alınmasının amacı, kamu yararını gözetilerek yapılacak harcamalar için kaynak oluşturmasını sağlamaktır. Hem özel şirketlerden hem de kamu işletmelerinden alınan tüm hizmetler vergiye tabidir. Bir malın, üretilmeye başladığı ilk aşamadan, nihai tüketiciye vardığı son aşamasına kadar geçen süredeki her adıma eklenen katma değer KDV ile belirlenmektedir.

 

İlgili İçerik; E-ticaret Ödeme Sistemleri Hakkında 3 Önemli Başlık

 

İlgili İçerik; E-ticaret Siteleri 1 Ocak'tan İtibaren Vergiden Muaf

 

KDV Nedir

 

KDV Hangi Durumlarda Ödenir?

 • Zirai faaliyetler, sanayi ve ticaret faaliyetleri ile serbest meslek faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm ürün ve hizmet teslimlerinde,
 • Tüm ürün ve hizmet ithalatlarında,
 • Radyo, televizyon, internet, posta, telefon, telgraf gibi faaliyetlerden kaynaklanan tüm ürün ve hizmet teslimlerinde,
 • Milli piyango, süper loto, iddia gibi şans oyunlarının düzenlenmesinde ve oynanmasında,
 • Gümrük deposu ya da müzayede salonu gibi yerlerde yapılan satışlarda,
 • Profesyonel olarak müzisyenlik yapan kişilerin konserlerinde ya da profesyonel sanatçıların diğer gösterilerinde.
 

KDV ödenmesi bir zorunluluktur.

 

İlgili İçerik; E-ticarette Depo ve Lojistik Yönetimi Kılavuzu

 

KDV Hangi Durumlarda Ödenir

 

KDV Ne Zaman Ödenir?

 

Ülkemizde KDV beyan esasına göre düzenlenmekte ve KDV ödemeleri beyan tarihine göre yapılmaktadır. İçinde bulunulan aya ait KDV beyannamesi, takip eden ayın 24. günü akşama kadar verilmelidir. Beyannamenin verildiği son tarih olan her ayın 24 ünden en geç iki gün sonra ise KDV ödemesi yapılmalıdır. KDV ödemeleri her ayın en geç 26. günü akşamına kadar yapılır.

 

Bu beyan ve tarih esasları ürün satıcıları ya da hizmet sağlayıcıları için geçerlidir. Nihai tüketiciler, KDV dahil ürün satın aldıkları için, KDV bedelini alışveriş sırasında öderler.

 

KDV Ne Zaman Ödenir

 

KDV Beyannamesi Nedir?

 

KDV beyannamesi, ürün ya da hizmet satışı yapan şirketlerin, firmaların; devlet tarafından belirlenen oranlarda ödedikleri vergidir. Firmalar, sattıkları ürün ya da sundukları hizmet karşılığı elde ettikleri gelirlerin belirli oranını vergi olarak ödemek zorundadır.

 

Dolaylı vergi olarak geçen KDV, farklı oranlarda alınmaktadır. Ülkemizde KDV hesaplama için kullanılan vergi oranları 3 çeşittir. KDV oranı; %1, %8 ve %18 olarak belirlenmiştir.

 
 • Lüks tüketime girmeyen temel tüketim malzemelerinden ve barınma ihtiyacından %1 oranında KDV alınır.
 • Gıda tüketim ürünlerinden %8 oranında KDV alınır.
 • Beyaz eşya olarak geçen dayanıklı tüketim mallarından ve telekomünikasyon ürünleri ile hizmetlerinden alınan KDV oranı ise %18’dir.
 

İlgili İçerik; Finansal Planlama Rehberi

 
İlgili İçerik; Beyanname Nedir? Beyanname ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey KDV Beyannamesi Nedir

 

KDV Nasıl Hesaplanır?

 

KDV hesaplaması ürün ya da hizmetlere göre değişen oranlardaki vergi giderlerinin tutara eklenmesi ile yapılır. KDV hesaplama formülü ile çok daha kolay hesaplama yapılabilmektedir.

 

KDV hesaplama formülü (KDV dahil hesaplama) şu şekildedir:

 

Net Tutar x [1 + (KDV Oranı/100)]

 

Bu formülden hareketle 2000 tl tutarındaki bir ürünün %18 KDV oranı üzerinden KDV dahil hesaplaması şöyledir:

 

2000 x (1+ 18 /100)

2000 x (1+ 0,18)

2000 x 1,18 = 2360 TL’dir.

 

KDV hesaplama formülü ( KDV hariç hesaplama) ise şu şekildedir:

 

Brüt tutar / [1 + (KDV oranı /100)]

 

Bu formülden hareketle, KDVsi tahsil edilmiş 2360 tl tutarındaki bir ürünün %18 KDV oranı üzerinden KDV hariç hesaplaması şöyledir:

 

2360 / (1+ 18 /100)

2360 / (1+ 0,18)

2360 / 1,18 = 2000 TL’dir.

 

KDV Nasıl Hesaplanır

 

KDV Matrah Nedir?

 

KDV matrahı, ürün teslimlerinde ya da hizmet sunumlarında kullanılan ve bu ürün ya da hizmetlerin karşılığını oluşturan bedeldir. Karşılığı herhangi bir şekilde alınan ya da bu bedel kadar borçlanılan para ve ürün ile birlikte diğer şekillerde elde edilen tutarın para değerini ifade etmektedir.

 

KDV matrahı, sağlanan ürün ya da hizmet veya menfaatin para ile temsil edilmesini ve bunların değerleri toplamını gösterir.

 

KDV matrahına dahil olan kalemler şöyledir:

 
 • Ürün ya da hizmeti alan kişinin gösterdiği adrese kadar yapılan ve bedeli satıcı tarafından ödenen yükleme, taşıma, boşaltma hizmetleri.
 • Paketleme giderleri ile birlikte komisyon, sigorta gibi ek giderler; fon, harç ya da vergi gibi ekstra ödemeler.
 • Kurdan kaynaklanan fiyat farkları, vade farkları, prim ya da faizlerden kaynaklanan giderler KDV matrahına girmektedir.
 

İlgili İçerik; Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler (2021)

 

KDV Matrah Nedir

 

KDV Matrah Nasıl Hesaplanır?

 

KDV matrah hesaplaması yine kdv dahil ya da hariç hesaplamalar gibi formülize edilmiştir ancak formülün kullanılabilmesi için KDV oranı bilinmelidir.

 

KDV matrah hesaplama formülü şöyledir:

 

KDV matrahı = KDV bedeli / (KDV oranı /100)

 

Bu formülü dilerseniz KDV tutarı 360 TL, KDV oranı ise %18 olarak belirlenen bir örnekle açıklayalım:

 

KDV matrahı = 360 / (18 /100)

KDV matrahı = 360 / 0, 18

KDV matrahı = 2000 TL

 


KDV Matrah Nasıl Hesaplanır

 

KDV Tevkifatı Nedir?

 

Katme değer vergisinin içerik ve esaslarının belirlendiği 3065 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasında KDV tevkifatı nedir sorusu net olarak açıklanmıştır. Maliye Bakanlığı tahsil edeceği vergiyi güvence altına almak için işyeri sahiplerini ve taraflarını vergi mükellefi olarak sorumlu tutmaktadır.

 

KDV tevkifatı , iş merkezi, igametgahı ya da kanunlarca tanınan adresi Türkiye’de bulunmayanların ve Maliye bakanlığı’nın uygun gördüğü durumlarda işletme tarafı olarak geçen ( mal ya da hizmet teslim sorumluluğu bulunan) kişi ya da kişilerin belirlenen verginin tam olarak kesilmesinden ve tahsil edilmesinden sorumluluğunu anlatmak için kullanılır.

 

Bu tevkifat, tam tevkifat ya da yarım tevkifat olabilir.

 

İlgili İçerik; E-imza Nedir? Elektronik İmza Nasıl Alınır?

 

İlgili İçerik; İyi Bir E-ticaret Sitesi Nasıl Olmalı? KDV Tevkifatı Nedir

 

Tam ve Kısmi Tevkifat Nedir?

 

İşlem ücreti üzerinden katma değer vergisinin tamamının hesaplanması ve bu tutarın ürün ya da hizmet alıcıları ile tevkifata tabi kılmasıdır. Alınacak vergi, İşlem ücreti üzerinden hesaplanır ve tamamı alıcı tarafından ödenmelidir.

 

Kısmi tevkifat ise, alıcı ve satıcının birlikte tabi olduğu tevkifatı anlatmak için kullanılır. Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bölüm alıcılar tarafından ödenirken kalan bölümü de satıcı ( ürün ya da hizmeti sunan) tarafından beyan edilir ve ödenir.

 

 

 

Ticimax E-ticaret paketleri ile ilgili kapsamlı bilgiler almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilir ya da 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Yeni Yazılar

Popüler Yazılar

Adres : Turgut Özal Bulvarı Rumi Sokak Ticimax Plaza No:31 Ataşehir - İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2022 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
e-ticaret