Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Muhasebe Terimleri Sözlüğü

Güncelleme Tarihi: 07.03.2024

İçindekiler;

Mali müşavir veya muhasebeci olan kişilerin bilmesi gereken birçok önemli terim bulunmaktadır. Aslına bakıldığında bu terimler herhangi bir şirketin muhasebe departmanında çalışanlar, herhangi bir ürün veya hizmet almak isteyen kişiler ve ticari faaliyet gösterenler tarafından da bilinmelidir. Muhasebe terimlerini bilmek kişilerin günlük veya iş yaşamında bazı konularda yetkinlik kazanmalarını sağlamaktadır.

 

Muhasebe Terimleri Sözlüğü adlı yazımızda sizlere genellikle muhasebeciler tarafından çok kullanılan ve hem iş yaşamınızda hem de günlük hayatınızda bilmeniz gereken terimler hakkında bilgi vereceğiz.

 

Muhasebe Terimleri Sözlüğü

 

Muhasebe Nedir?

 

Muhasebe, ticari faaliyet gösteren bir işletmede bulunan varlık ve kaynakları için yapılan kayıt, analiz etme, özetleme, sınıflandırma ve yorumlama fonksiyonları olan bilimsel sisteme verilen isimdir.

 

Muhasebe alanında çalışan kişilere ise muhasebeci denmektedir. Muhasebeciler genellikle yönetimini yaptıkları işletmelerin vergi süreçlerini, ürün satış ve alış süreçlerini kayıt altına alan kişilere verilen isimlerdir.

 

İlgili İçerik; Finansal Planlama Rehberi

 

Muhasebe Nedir

 

Tevkifat Ne Demek?

 

Muhasebe terimleri sözlüğünde ilk olarak sizlerin en çok sorduğu sorulardan olan tevkifat ne demek sorusuna yanıt verecek ve tevkifatı tanımlayacağız.

 

Tevkifat, basit tabiri ile para konusunda kesinti anlamına gelmektedir. Kısacası vergiler üzerinde kesinti ve bölüşme yapma manasına gelmektedir.

 

Tevkifat Ne Demektir

 

İrsaliye Nedir?

 

İrsaliye, ticari faaliyet gösteren bir satıcının sattığı ürün veya hizmete yönelik ürün tutarını, kime gönderileceğini kayıt aldığı belgelere verilen addır.

 

Günümüzde fatura ve irsaliye kavramları birbirleri ile karıştırılan kavramlardır. Faturalar, bir ürünün veya hizmetin satışını yaptıktan sonra ilgili tutarın hem yazı hem de rakam kullanılarak yazıldığı belgelerken irsaliyeler ilgili ürünün kime teslim edileceğini, kimin satın aldığını gösteren belgelerdir.

 

İlginizi Çekebilir; Sermayesiz E-ticaret Nasıl Yapılır?


İlgili İçerik; İşinizi E-ticarete Taşımanız için 9 Önemli Neden İrsaliye Ne Demektir

 

Ön Muhasebe Nedir?

 

Muhasebe terimleri sözlüğünün bu bölümünde genellikle karıştırılan bir kavram olan ön muhasebe kavramı hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

 

Ön Muhasebe, ticari faaliyet gösteren bir şirketin yönetimi ile ilgili fayda sağlayacak her türlü veriyi takip etmek anlamına gelmektedir. Genellikle ön muhasebe alanında;

 
 • Çek
 • İşletmenin varlığı
 • Faturalar
 • Banka Hesapları
 • Müşteriler
 • Stoklar
 • Teklif yönetimi
 • Senetler
 

Gibi unsurların kayıtları tutulmakta ve takip edilmektedir.

 

İlginizi Çekebilir; E-ticarette Müşteri Arttırma Teknikleri

 

Ön Muhasebe Ne Demektir

 

Sevk İrsaliyesi Nedir?

 

Sevk irsaliyesi, ticari faaliyet gösteren bir firma tarafından satılan veya satılacak olan sevki sırasında nereden nereye ulaştırılacağını gösteren belgelerdir. Genellikle mali onaylı sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Kısacası bir ürünün gönderim sürecinde ihtiyaç duyulan belgelere sevk irsaliyesi denmektedir.

 

İlginizi Çekebilir; İyi Bir E-ticaret Sitesi Nasıl Olmalı? Serk İrsaliyesi Nedir
 

Gelir Vergisi Nedir?

 

Gelir Vergisi, ticari kazanç sağlayan kişi ve işletmeler tarafından ödenen bir vergi türüdür. Genellikle gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından ödenen gelir vergileri;

 
 • Ticari kazançlar
 • Serbest Meslek Faaliyetleri
 • Gayrimenkul getirileri
 • Zirai faaliyetler
 • Menkul Sermayeler
 • Ücretler
 • Diğer Kazanç türleri
 

Gibi alanlarda kazanç sağlayan kişiler tarafından ödenmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nda gelir vergisi ödemekle yükümlü olan kişiler açık bir şekilde belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanuna göre Gelir vergisi mükellefleri ise şunlardır;

 
 • Türkiye’de yaşayan kişiler
 • 12 aylık bir sürenin 6 aydan fazlasında Türkiye’de kalanlar
 • Çalıştıkları şirketin merkezi Türkiye’de bulunan fakat belirli bir süre için yurt dışında çalışanlar
 

Gelir Vergisi Mükellefi olarak belirlenen kişilerdir.

 

İlgili İçerik; E-Ticaret Gizlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

 

İlgili İçerik; Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler (2021) Gelir Vergisi Nedir

 

Mükellef Nedir?

 

Dilimize Arapçadan geçen bir kelime olan mükellef, vergi kanunları çerçevesinde vergi borcu ödemekle yükümlü olan tüzel veya gerçek kişilere verilen addır.

 

İlgili İçerik; e-Fatura, e-Arşiv Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Madde

 

Mükellef Ne Demektir

 

Kira Stopajı Nedir?

 

Kira Stopaj, ticari faaliyet göstermek için kiralanan gayrimenkuller için uygulanan vergi sistemine verilen addır. Kira stopajı, kira tutarı gayrimenkul sahibine ödenmeden önce vergisinin ödenmesine verilen isimdir. Genellikle kira stopajı kiracılar tarafından ödenmektedir.

 

Kira stopajı, brüt kira üzerinden hesaplanmaktadır. Brüt kiranın %20’si kira stopajı olarak devlete ödenmektedir.

 

Kira Spotajı Ne Demektir

 

Mali Mühür Nedir?

Muhasebe terimleri içerisinde olan ve sık olarak kullanılan terimlerden biri de Mali Mühürdür.

 

Mali Mühür, e-fatura gibi resmî belgeleri koruma altına alan bir mühür türüdür. Mali mühür, bir şirket için önemli olan belge ve bilgilerin elektronik ortamdan iletilmesi esnasında güvenliğini arttıran ve gizliliğini sağlayan bir kaşe türüdür. Mali Mühür’e zaman zaman elektronik kaşe de denmektedir.

 

Mali Mühür Nedir

 

Cari Hesap Nedir?

 

Cari hesap, ticari faaliyet gösteren bir işletmenin tedarikçiler ve müşterileri ile yaptığı tüm işlemlerin toplandığı hesaba verilen addır.

 

Türk Ticaret Kanun’daki tanımına göre cari hesap, iki kişinin hizmet, para, mal ve diğer hususlarından kaynaklı olarak alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçtikleri ve bu alacakları hesap kesim tarihinde ödemek için kaydettikleri hesaba verilen addır.

 

İlginizi Çekebilir; Kripto Paralar Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Başlık

 

Cari Hesap Nedir

 

Matrah Ne Demek?

 

Muhasebeciler ve mali müşavirler için önemli terimlerden birisi olan Matrah, elde edilen kazancın vergisini belirlemek için temel alınan bölümdür. Matrah hesaplaması, elde edilen kazançtan giderler çıkartıldıktan sonra bulunmaktadır.

 

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

 

Müteselsil, dayanışma veya zincirleme anlamlarına gelen bir kelimedir. Günümüzde muhasebeciler tarafından en çok kullanılan müteselsil kefil ve müteselsil borç terimleri bu kelimeden türetilmiştir.

 

Müteselsil sorumluluk ise birden fazla kişinin bir yükümlülüğü yerine getirmek için sıra ile ya da tek başına sorumlu olmalarına verilen isimdir.

 

Müteselsil-sorumluluk-nedir

 

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

 

Kümülatif vergi matrahı, gelir getiren bir işte çalışan bir işçinin vergi ödeyeceği oranı ve hangi vergi diliminde bulunduğunu belirleyen unsurdur. Kümülatif vergi matrahı, her ay işverenler tarafından hesaplanmakta ve her işçi için ödenmektedir.

 

Kurumlar Vergisi Nedir?

 

Kurumlar Vergisi, tüzel kişilik sahibi olan kurumlardan bir mali yıl boyunca kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Kurumlar vergisi anonim, limited, komandit şirket türlerinden birini kuran ve ticari faaliyet gösteren kurumlardan alınmaktadır.

 

Kurumlar Vergisi Nedir

 

Damga Vergisi Nedir?

 

Damga Vergisi, kurum – kurum, kişi- kişi, kişi -kurum ilişkileri içerisinde resmi ve hukuki işlemleri belgelemek için düzenlenen kağıtlardan alınan bir vergi türüdür. Damga Vergisinin alınabilmesi için yukarıdaki ilişkiler içinde yapılan anlaşmayı kanıtlayan bir belgenin olması gerekmektedir. Damga Vergisi genellikle yapılan anlaşmalar ve düzenlenen belgelerin cinsine göre farklılık göstermektedir.

 

Vergi Matrahı Artırımı Nedir?

 

Vergi matrahı artırımı, ticari faaliyet gösteren bir firma için Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak vergi incelemesinden kurtulmanızı sağlayacak bir uygulamadır. Genellikle firmalar, matrah artırımını önceki dönemlerde ödedikleri vergilerin oranına göre vergi beyanı yaparken artırım yapmaktadır. Böylece firmalar ödedikleri ek vergi sayesinde incelemelerden muaf tutulmaktadır.

 

Vergi Matrahı Artırımı Nedir

 

Amortisman Nedir?

 

Amortisman, Ticari faaliyet gösteren firmaların taşınmaz mallarında oluşabilecek eskime ve yıpranma gibi durumları ifade eden bir terimdir. Firmalar satın aldıkları taşınmaz varlıkları belirlenen amortisman oranları ile her yıl gider olarak göstermektedir.

 

İlgili İçerik; Amortisman Oranları (2021 Güncel)

 

Tüzel Kişi Nedir?

 

Tüzel kişi, gerçek şahıslar tarafından farklı bir ad altında oluşturulan, hakları, sorumlulukları ve borçları olan kişiliklere verilen addır. Genellikle tüzel kişilik dendiği zaman anonim ve limited şirketleri aklımıza gelmektedir.

 

İlgili İçerik; Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Nasıl Kurulur?

 

İlgili İçerik; Anonim Şirket Kurmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

 

Tuzel Kişi Nedir

 

Vergi Muafiyeti Nedir?

 

Muhasebe terimlerinin son bölümünde sizlerin en çok sorduğu vergi muafiyeti nedir sorusuna yanıt vereceğiz.

 

Vergi muafiyeti, vergi mükellefi olan birinin ödenmesi gereken vergilerin dışında tutulmasına verilen isimdir. Genellikle belirli sektörlerde vergi muafiyeti bulunmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren e-ticaret yapan firmalar da vergiden muaf edilmiştir.

 

İlgili İçerik; E-ticaret Siteleri 1 Ocak'tan İtibaren Vergiden Muaf

 

Vergi Muafiyeti Nedir

 

Ticimax ile E-ticaret Sitenizi Açın

 

Sizler de 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Muafiyeti ile e-ticarete adım atabilirsiniz. Bir e-ticaret firmasının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak e-ticaret alt yapısı olan Ticimax e-ticaret alt yapıları ile e-ticaret sitenizi açabilir ve kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz. Bununla beraber Ticimax e-ticaret alt yapıları içerisinde bulunan Muhasebe entegrasyonları sayesinde muhasebe işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

 

İlgili İçerik; Muhasebe-ERP Entegrasyonları

 

 

 

Ticimax E-ticaret paketleri ile ilgili kapsamlı bilgiler almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilir ya da 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax