Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

TBMM’de E-ticaret Düzenlemesi Kabul Edildi!

Güncelleme Tarihi: 07.03.2024

Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunulan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yasal bir hale geldi.

 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasallaşan teklifle e-ticarette haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçilmesi ve e-ticaret sektörüne adım atmak isteyen aktörlerin pazara girişi kolaylaşması planlanıyor. Teklif ile e-ticaret pazarının daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyümesi de planlanıyor.

 

Peki Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile e-ticaret sektöründe neler değişecek gelin hep beraber bakalım.

 

TBMM’de E-ticaret Düzenlemesi Kabul Edildi!

 

E-ticaret Kavramı Değişecek

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelere aracılık hizmeti sağlayan ortamlarda belirliliğin sağlanması için e-ticaret ortamı ve e-ticaret pazaryeri kavramları da eklenecek.

 

Yürürlüğe giren kanun ile e-ticaret Pazar yeri platformlarında satış yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın mal ve hizmet temin edilmesine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesini sağlayan markalar artık ‘’elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı’’ olarak tanımlanacak.

 

E-ticaret pazaryerinde kendilerine ait bir ortamda mal ve hizmet temini için sözleşme yapan sağlayıcılar ise elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak tanımlanacak.

 

E-ticaret Kanun Düzenlemesi Elektronik Ticaret Kavramı

 

Belirli Sektörlerde Faaliyet Gösteren İşletmeler E-ticaret Hizmet Sağlayıcı Olarak Kabul Edilmeyecek

 

Daha önceki dönemde seyahat, sivil havacılık vb. sektörlerde faaliyet gösteren birçok markanın e-ticaret hizmet sağlayıcısı olarak kabul edildiği biliniyordur. Fakat Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile artık birçok hizmet elektronik hizmet sağlayıcısı olarak kabul edilmeyecek.

 
 • Sivil Havacılık
 • Seyahat Acenteliği
 • Sigortacılık
 • BES
 • Sermaye Piyasası
 • Finansman
 • Bahis ve Şans Oyunları
 • Ödeme Hizmetleri
 • Haberleşme Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler
 

Artık elektronik hizmet sağlayıcı olarak faaliyet kabul edilmeyecek.

 

E-ticaret Kanun Düzenlemesi Hizmet Sağlayıcısı

 

Net İşlem Hacmi ve Faturalar

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında markaların net işlem hacmi hesaplanırken nihai fatura ya da fatura yerine geçecek olan belgelerin toplamını içerecek. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı birden fazla e-ticaret Pazar yerinde olması durumunda ise net işlem hacmi hesaplanırken bu ortamların tümünde gerçekleşen hacim net işlem hacmi hesaplamasına dahil edilecek.

 

E-ticaret Kanun Düzenlemesi Net İşlem Hacmi

 

İçerik ve İçeriğe Konu Olan Ürünler

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan madde ile diğer kanunlarda farklı bir hüküm bulunmadığı takdirde hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan içerik ya da içeriğe konu olan ürün ve hizmetler hukuku aykırı olan konulardan sorumlu tutulmayacak.

 

Eğer elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan içeriklerin hukuka aykırı olduğu durumlar bulunursa gecikme olmaksızın bu içerik yayımdan kaldırılacak ve aykırı olan hususlar kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacak.

 

E-ticaret Kanun Düzenlemesi İçerik Konu Ürünler

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlali

 

Yeni yapılan düzenleme ile aracı hizmet sağlayıcı statüsünde olanlar fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair bir belgeye dayalı olan şikayetler üzerine söz konusu olan ürünü yayından kaldırmakla yükümlü olacak ve bu durumu hak sahibine paylaşacak.

 

Şikâyetin aksini gösteren bir belge ile karşılaşıldığında elektronik aracı hizmet sağlayıcılar şikâyet konusu olan ürünü yeniden yayıma alacak.

 

Şikayetler ve itirazlar yapılırken de ilgili kişiye yönelik açık kimlik bilgileri, adres bilgileri, ürünün yayından kaldırılması ve yayımlanmamasına yönelik bilgiler, ürün hakkındaki bilgiler ve gerekçeler yer alacak.

 

E-ticaret Kanun Düzenlemesi Mülkiyet Hakkı

 

Bilgi ve Belgelerin Saklanması

 

Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı statüsünde yer alan işletmeler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre bilgi, defter, belge, elektronik kayıtlarını ilgili işlemlerin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklamakla yükümlü olacak.

 

E-ticaret Kanun Düzenlemesi Bilgi Belgeler

 

Cezai Yaptırımlar

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterenlerin cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalabileceği durumlarda da düzenlemeler yapıldı.

 
 • Teklif ile e-ticarette haksız ticaret yapan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı firmaya, haksız uygulamada bulunan e-ticaret hizmet sağlayıcıların her biri için 10.000 – 100.000 TL arasında idari para cezası kesilecek.
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatlarında yapılan tek taraflı değişiklik kampanyaları ürün ve hizmet satışına zorlama gibi durumlarda her e-ticaret hizmet sağlayıcı için 5000 TL idari para cezası verilecek.
 • Net işlem hacmine dahil olan e-ticaret ortamları haricinde yer alan kendilerine ait e-ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunan ve bunların tanıtımını yapan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısına 10.000.000 TL ceza kesilirken ürün veya hizmetlerin ilanlarının yayınlanmasına elektronik ortam sağlaması durumunda ise sözleşme yapılmadığında ya da sipariş verildiği durumlarda e-ticaret hizmet sağlayıcı firmaya 20.000.000 TL idari para cezası kesilecek.
 • İdari para cezasına söz konusu olan fiillerin, T.C. Ticaret Bakanlığını kandırmaya yönelik işlemler gerçekleştirilmesi halinde ilgili cezalar 10 katı olarak uygulanacak.
 • İdari para cezalarına ilişkin tutar net işlem hacmi 60 milyar TL altında olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ya da e-ticaret hizmet sağlayıcı için 500 milyon TL’yi geçmeyecek.
 • İdari para cezaları için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen süre zarfında aykırılık sonlandırılmadığı takdirde ya da aynı aykırı durumların 1 yıl içerisindeki tekrarı halinde daha önce verilen cezanın 2 katın idari para cezası uygulanacak.
 

Gibi cezai yaptırımlar Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da ön plana çıkıyor.

 

E-ticaret Kanun Düzenlemesi Cezai Yaptırımlar

 

Haksız Ticari Uygulama Sayılacak Uygulamalar

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklik ile her durumda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek olan uygulamalar şunlardır:

 
 • Ürün ve hizmet satışı karşılığında e-ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemesini, en geç satış bedelinin e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının tasarrufuna girdiği ve siparişin müşteriye teslim edildikten sonraki 5 iş günü içinde eksiksiz yapılmaması
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatlarında tek taraflı değişiklik yapılması, kampanyalı ürün ve hizmet satışına zorlanması
 • E-ticaret hizmet sağlayıcı ile olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı bir şekilde ya da elektronik ortamda yapılacak olan aracılık sözleşmesi ile belirlenmemesi. Söz konusu olan sözleşmenin anlaşılır ve açık bir şekilde hazırlanmaması. İlgili sözleşmenin elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmaması.
 • Sözleşmede hizmet sağlayıcının aleyhine geçmişe yönelik ya da tek taraflı değişiklik yapılması. Bu değişikliğe dair hükümlerin aracılık sözleşmesinde yer verilmemesi.
 • Herhangi bir ürün ya da hizmet verilmediği ya da verilen hizmetin türü ya da hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği takdirde e-ticaret hizmet sağlayıcısından bedel alınması.
 • E-ticaret hizmet sağlayıcısının kamu kurumlarına başvurduğu durumlarda sıralama veya tasfiye sisteminde geriye düşürüldüğü durumlarda
 • Elektronik hizmet sağlayıcıya verilen hizmetin kısıtlanması, sonlandırılması ya da hizmetin kısıtlanması durumlarda
 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan işlemler haksız ticari uygulama sayılacak ve e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı firmalar cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalacak.

 

Ticimax ile çalışmak istiyorsanız demo talep formunu doldurabilir ve 15 günlük deneme süresinin ardından e-ticarette doğru adımlar atabilirsiniz. Ticimax ile ilgili daha fazla haber almak için Ticimax’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e-ticaret ile ilgili kapsamlı bilgi almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax