Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Gider Pusulası Nedir?

Güncelleme Tarihi: 04.04.2024

İçindekiler;

Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgedir. Bunun yanı sıra satılan malın tüketiciye iade edilmesi halinde de gider pusulası düzenlenir. Vergi sisteminde önemli bir ihtiyacı karşılamaya yarayan bir araç olan gider pusulası, özellikleri ve işlevi açısından önemli farklılıklara sahiptir.

 

“Gider Pusulası Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler” adlı yazımızda, gider pusulası hesaplama, gider pusulası stopaj oranları, e gider pusulası, gider pusulası muhasebe kaydı konularını ele alacak ve gider pusulası nasıl kesilir sorusuna yanıt vereceğiz.

 

İlgili İçerik; Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

 

İlgili İçerik; Fatura Çeşitleri Hakkında Bilmeniz Gereken Önemli Bilgiler

 
 

Gider Pusulası Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

 

Gider Pusulası Nedir?

 

Gider pusulası, en genel anlamıyla gider notu, mükellef olmayanlardan alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgedir. Bunun yanı sıra satılan malın tüketiciye iade edilmesi halinde de gider pusulası düzenlenir.

 

Gider pusulası, mal veya hizmet alımı için yapılan harcamaları gösteren resmi bir belgedir. Mükelleflerin, mükellef olmayan ve dolayısıyla fatura kesme yetkisi olmayan kişilerden aldıkları mal ve hizmet karşılığında ödedikleri bedeller karşılığında düzenledikleri fatura yerine geçen ticari bir belgedir.

 

Vergiye tabi işlemlerin mükellefler tarafından düzenlenen belgelerle kayıt altına alınması ve bu belgelere dayalı olarak vergi matrahının doğru belirlenmesi vergi sisteminin işleyişi açısından önemlidir. Bu nedenle fatura düzenlenmesinin mümkün olmadığı ticari işlemlerin kayıt ve belgelendirilmesi amacıyla Vergi Usul Kanununda fatura yerine geçen belgelere ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere kanuna göre sadece kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV mükellefleri fatura kesebilmektedir. Kanunen fatura düzenleyemeyen kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesi ancak gider pusulası ile mümkündür. Gider belgesinin şekil şartları ve hangi durumlarda düzenlenebileceği Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 234. maddesi ile Maliye ve Hazine Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir.

 

Gider pusulası Esnaf tarafından düzenlenen bir faturadır. Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin ( ticaret yapanların) şahsi eşyalarını satanlardan satın aldıkları altın ve mücevherat gibi değerli mallar için de bu belge düzenlenir.

 

İlgili İçerik; İşinizi E-ticarete Taşımanız için 9 Önemli NedenGider Pusulası Nedir

 

E-Gider Pusulası Nedir?

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelirler İdaresi Başkanlığı) tarafından Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin tebliğler incelenmiş ve tüm tarafların tek bir kaynaktan bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla ve elektronik belge başvurularında bütünlüğün sağlanması amacıyla 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

E-gider pusulası bu yayımlanan tebliğ dahilindedir ve gider pusulası ile aynı özelliklere sahiptir. Dijital kayıtların daha kolay tutulması, saklanması daha kolay olduğu için diğer fatura ve makbuzlar gibi gider pusulasının elektronik ortamda hazırlanmasına karar verilmiştir. E-gider pusulası ve diğer dijital belgelerin takibi ve kontrolü de daha kolaydır.

 

İlgili İçerik; Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey


E-Gider Pusulası Nedir

 

Gider Pusulası Kesmek

 

Vergi Usul Kanunu'nun 234. maddesine göre gider pusulası fatura gibidir. Aşağıda sayacağımız durumlarda gider pusulası ya da e- gider pusulası düzenlemek zorunludur.

 
 • Vergiden muaf esnaf ve vergi mükellefi olmayanlardan hizmet veya mal satın alındığında, Tüketicilere satılan mallar tüketici tarafından iade edildiğinde,
 • Basit bir şekilde vergilendirilen mükelleflerden sabit kıymet alındığında, yararlananlardan eser alındığında.
 • Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde düzenlenen muafiyetten ve serbest meslek mensuplarına ödeme yapıldığında gider pusulası düzenlenmelidir.
 

Maliye Bakanlığı, yeni bir tebliğ yayınlamış ve gider pusulasını daha kapsamlı ve daha geniş bir hale getirmiştir. Bu kapsamda gider pusulası muhasebe kaydı, vergiden muaf esnaf ile yapılan ticari işlemlerin yanı sıra, nihai tüketicilerden alınan mal ve hizmetler, iadeler, royalti ödemeleri vb. birçok işlem için de kullanılmaktadır.

 

Gider pusulası muhasebe kaydı altına alınırken, vergi olarak değerlendirilmez ancak stopaj ödenmesi zorunludur.

 

İlgili İçerik; E-ticarette Vergilendirme Rehberi

 

İlgili İçerik; Ön Muhasebe Nedir? E-ticarete Yeni Başlayacaklar İçin Ön Muhasebe RehberiGider Pusulası Kesmek

 

Gider Pusulasını Kimler Kullanır?

 

Gider pusulası; fatura kesmek zorunda olmayanlardan alınan mal ve hizmetler için mükellefler tarafından düzenlenen fatura şeklinde yasal bir belgedir. Vergi Usul Kanunu'nun 234. maddesindeki gider pusulası kullanma zorunluluğu olan meslek ve durumlar şöyle tanımlanmıştır:

 
 • Birinci ve ikinci sınıf ticaret erbapları,
 • Serbest meslek sahipleri,
 • Kazançları basit bir şekilde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan çiftçiler,
 • Vergiden muaf esnaflar
 

Yaptıkları işler veya onlardan aldıkları mallar için düzenlenen ve işi yapan veya malı satan kişi tarafından imzalanan gider pusulası, vergiden muaf esnafın verdiği fatura gibidir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların şahsi eşyalarını satanlardan satın aldıkları altın, mücevherat gibi değerli eşyalar için de verilir.

 

Harcama notunda işin mahiyeti, malın cinsi ve cinsi, miktarı ve fiyatı, çalışma ücreti, ad ve soyadları (tüzel kişilerin unvanları) ve işi yapan ve yapanın tarihi yer alır.

 

Gider Pusulası Kimler Tarafından Kesilir

 

Gider Pusulası Nasıl Kesilir?

 

Maliye Bakanlığı, gider pusulası kesme usulünde ve şekli birtakım değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler, 225 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılmış ve yayımlanmıştır.

 

Buna göre gider pusulası nasıl kesilir sorusuna şöyle cevap verelim:

 

Gider pusulalarında; niteliği, türü, sayısı, fiyatı, tutarı, toplamı, vergi oranı ve tevkif edilen net tutar, ad ve soyadları (tüzel kişilerin unvanları), adresleri, vergi dairesi ve hesap numarası, sıra numarası ve düzenlenme tarihine ilişkin seri ve bilgiler dahil edilmelidir.

 

Gider pusulası ve e-gider pusulası en az iki kopya olarak düzenlenmelidir ve eksik bilgi içeren gider pusulaları düzenlenmemiş olarak kabul edilecektir.

 

Düzenlenen gider pusulalarının bir kopyası satıcıya ya da işi yapana verilecek, diğer kopyası ise satıcı tarafından saklanacaktır.

 

Gider pusulası için kullanılacak masraf kağıtları anlaşmalı matbaalarda basılacak veya mükellefler tarafından noter tasdikli olacaktır. E-gider pusulası da kullanılabilir fakat ikisinin de olmadığı durumlarda, “Vergi Mükelleflerin Usul Kanununa Göre Kullanacakları Belgelerin Basımına ve Dağıtılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

 

Gider Pusulası Nasıl Kesilir

 

Gider Pusulası Stopaj Oranları

 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine göre, vergiden muaf esnaflardan mal ve hizmet satın almaları karşılığında yapılan ödemelerden stopaj yapılması gerekmektedir. Stopaj oranı değişir.

 

Bu stopaj oranlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 
 • Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma ürünler, örgü, dantel, her türlü işleme ve her türlü turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, hasır, fırça, yapay çiçek ve benzeri emtia fiyatları veya ödenen hizmet bedelleri bu metanın üretiminde %2
 • Hurda mal alımlarında %2
 • Diğer mal alımları için %5
 • Diğer hizmet alımları için (yukarıdaki bentler hariç, mal ve hizmet maliyetinin ayrıştırılamadığı durumlarda) %10
 • Mal veya hizmetin satın alındığı kişi mükellef değilse ve esnaf muafiyetinden yararlanmıyorsa ve gerçek ve tüzel kişilerin mallarını onlar adına kapı kapı dolaşarak tüketiciye taahhütsüz olarak satıyorsa, iş sözleşmesinde komisyon, prim gibi ödemelerden %20 oranında stopaj yapılır.
 

Gider Pusulası Stopaj Oranları

 

Stopaj Nedir?

 

Stopaj, mal veya hizmet gibi nedenlerle ödeme yaparken; alacaklı adına yapılan vergi kesintisidir ve vergi dairesine yatırılır. Stopajı yapan kişi, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden stopaj vergisini indirebilecektir.

 

 

 

Ticimax E-ticaret paketleri ile ilgili kapsamlı bilgiler almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilir ya da 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax