Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kantitatif ve Kalitatif Araştırma Nedir? Farkları Nelerdir?

Güncelleme Tarihi: 07.03.2024

İçindekiler;

Kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemleri günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Kantitatif araştırma; nicel araştırma, kalitatif araştırma ise nitel araştırma olarak ifade edilmektedir. Kantitatif ve kalitatif farkı dediğimizde özetle, nitel araştırma metinsel veriler yani sayısal olmayan veriler üretir. Nicel araştırma ise tam tersine sayısal veriler veya sayılara dönüştürülebilen bilgiler üretir. Yazımızda kantitatif analiz ve kalitatif analiz konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Kantitatif ve Kalitatif Araştırma Nedir? Farkları Nelerdir?

 

Kantitatif Analiz Nedir?

 

Kantitatif analiz sayısal veriler üreten araştırma verileridir. Nicel araştırma tamamen sayılar ve rakamlarla ilgilidir. Belirli bir fenomen hakkındaki hipotezleri desteklemek veya çürütmek amacıyla görüşleri, tutumları, davranışları ve diğer tanımlanmış değişkenleri ölçmek ve potansiyel olarak daha geniş bir popülasyonda çalışma örneğinden elde edilen sonuçları somutlaştırma üzerine çalışır. Nicel araştırma; neyin ölçüldüğünü ve nasıl ölçüldüğünü açıkça belirttiğinden, nicel veri toplamanın nitel yöntemlerden çok daha yapılandırılmış olduğu düşünülmektedir. Nicel araştırmalar genel geçer bilgilere ulaşma konusunda daha başarılıdır.


Kantitatif Analiz Nedir

 

Kantitatif Analiz Özellikleri Nelerdir?

 

Kantitatif araştırmaların pek çok avantajı bulunmaktadır. Teorileri doğrulamak için yapıldığı için elde edilen sonuçlar işe yarar veriler sunmaktadır. Doğru veriler toplanır ve araştırma analizi daha detaylandırılabilir bir hale gelir. Rakamların verdiği güven nitel verilere göre daha güvenli ve varsayımlardan uzaktır. Öte yandan kantitatif araştırma yöntemi daha hızlı veri toplamaya yöneliktir. Önyargıdan uzaktır. Adil ve soru işareti bırakmayan sonuçlar elde edilmesi açısından önemlidir.

 

İlgili İçerik; Analitik Düşünme Nedir? Veri Odaklı Düşünmek İçin Analitik Düşünme Becerisi Nasıl Geliştirilir?


Kantitatif Analiz Özellikleri Nelerdir?

 

Kalitatif Analiz Nedir?

 

Nitel araştırma kelimelerle ifade edilir. Kavramları, düşünceleri veya deneyimleri anlamak için kullanılır. Bu tür bir araştırma, iyi anlaşılmayan konular hakkında derinlemesine bilgi toplamanızı sağlar. Yaygın nitel yöntemler arasında açık uçlu sorularla yapılan görüşmeler, kelimelerle açıklanan gözlemler ve kavram ve teorileri araştıran literatür incelemeleri yer alır.


Kalitatif veri analizine yönelik çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlar verilerin hazırlanıp ve düzenlenmesi, Verilerin incelenmesi ve keşfedilmesi, bir veri kodlama sistemi geliştirilmesi, verilere kodlar atanması, yinelenen temaların tanımlanması, her adımın özellikleri, analizin odağının belirlenmesi, bazı yaygın yaklaşımlar arasında metin analizi yapılması, tematik analiz ve söylem analizlerinin yapılması şeklindedir.


Kalitatif Analiz Nedir?

 

Nitel Ve Nicel Araştırmanın Özellikleri Nelerdir?

 

Niteliksel veya niceliksel bir çalışma yaklaşımını belirli kriterlere bağlı kalarak gerçekleştirilir. Bunlar şöyledir;


Nitel Ve Nicel Araştırmanın Özellikleri Nelerdir

 

Objektif olması

 

Objektiflik en genel gerekliliktir ve ölçülerin kim tarafından kullanılırsa kullanılsın aynı sonuca varması gerektiği gerçeğini yansıtır. Ayrıca, dış etkilerden bağımsız olarak aynı sonuçları üretmelidirler. Örneğin, çoktan seçmeli bir kişilik anketi katılımcının sözlü veya yazılı olarak yanıt vermesine bakılmaksızın aynı puanı veriyorsa nesneldir. Ayrıca, sonuçların tamamen yanıtlayanın performansı tarafından yönlendirilebilmesi için sonuç, deneyi yapanın bilgisinden veya tutumundan bağımsız olmalıdır.

 

Güven vermesi

 

Araştırmalar gerek nitel gerekse nicel olsun her zaman güven vermesi gerekmektedir. Bir ölçü, tutarlı koşullar altında aynı değeri veriyorsa, yüksek güvenilirliğe sahiptir. Güvenilirliğin birkaç alt kategorisi vardır. Örneğin, tekrar test güvenilirliği, bir ölçümün zaman içindeki kararlılığını tanımlar, değerlendiriciler arası güvenilirlik, farklı deneycilerin aynı davranış için tutarlı tahminler verme miktarını yansıtırken, yarıya bölünmüş güvenilirlik bir testi ikiye böler ve iki yarının ne ölçüde aynı sonuçları ürettiğini inceler.


Güven vermesi

 

Geçerliliği olması

 

Araştırmaların geçerlilik düzeyinin olması o araştırmaya olan güveni de sağlayan önemli bir özelliktedir. Gerek kantitatif gerekse kalitatif analiz geçerlilik düzeyinin olması en önemli belirleyici kriterler arasında yer almaktadır.

 

İlgili İçerik; Veri Odaklı Pazarlama Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

Nicel Araştırma Ve Nitel Araştırma Arasındaki Farklar

 

Nicel araştırma ve nitel araştırma verileri toplamak ve analiz etmek için farklı araştırma yöntemleri kullanır ve farklı türde araştırma sorularını yanıtlamanıza olanak tanır. Kantitatif ve kalitatif farkı dediğimizde nicel araştırma teorileri ve hipotezleri test etmeye odaklanır. Nitel araştırma ise fikirleri keşfetmeye ve bir teori veya hipotez formüle etmeye odaklanır. Kantitatif araştırma; matematik ve istatistiksel analiz yoluyla analiz edilir. Kalitatif analiz ise özetleyerek, kategorilere ayırarak ve yorumlayarak analiz eder. Kantitatif araştırma esas olarak sayılar, grafikler ve tablolarla ifade edilir. Kalitatif analiz ise esas olarak kelimelerle ifade edilir. Kantitatif araştırmada çok sayıda yanıtlayıcı gerektirir. Kalitatif araştırmada ise az sayıda yanıtlayıcı gerektirir.


Nicel Araştırma Ve Nitel Araştırma Arasındaki Farklar

 

Kantitatif Veri ve Kalitatif Veri Nasıl Toplanır?

 

Kantitatif veri ve kalitatif veri toplama türleri farklıdır. Kantitatif veriler anketler, deneyler, gözlemler yoluyla toplanır. Anketler bir örneğe dağıtılan kapalı veya çoktan seçmeli soruların listesidir. Çevrimiçi, yüz yüze veya telefonla gerçekleştirilebilir. Deneyler nicel veri toplamaya uygundur. Deneyler; neden-sonuç ilişkileri kurmak için değişkenlerin kontrol edildiği bir veri toplama türüdür. Gözlemler dediğimizde ise değişkenlerin kontrol edilemediği doğal bir ortamda deneklerin gözlemlenmesi şeklinde toplanan verilerdir.

 

Nitel veri toplama yöntemleri dediğimizde ise mülakatlar, odak grupları, literatür taraması, kültür gözlemleri gibi araştırma türleri karşımıza çıkmaktadır. Mülakatlar; katılımcılara sözlü olarak açık uçlu sorular sormak şeklinde gerçekleşen nitel veri toplama yöntemleridir. Odak grupları daha fazla araştırma için kullanılabilecek fikirleri toplamak için bir grup insan arasında bir konu hakkında tartışma şeklinde gerçekleşmektedir. Diğer bir araştırma yöntemi ise kültürü ve davranışı yakından gözlemlemek için bir topluluğa veya kuruluşa uzun süre katılmak şeklinde gerçekleşmektedir. Literatür taraması diğer yazarların yayınlanmış eserlerinin incelenmesi şeklindedir.

 

İlgili İçerik; Veritabanı (Database) Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler


Kantitatif Veri ve Kalitatif Veri Nasıl Toplanır

 

Nitel Analiz Ve Nicel Analize Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

 

Nitel ve nicel araştırma yöntemleri ne zaman hangi koşullarda kullanılır sorusu da merak edilmektedir. Nitel veya nicel verilerin kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için temel kural bir teori veya hipotezi doğrulamak veya test etmek istiyorsanız nicel araştırmayı kullanmak doğrudur. Kavramlar, düşünceler, deneyimler üzerine yapılan araştırmalar konusunda ise nitel araştırmalar etkili olmaktadır.

 

Çoğu araştırma konusu için nitel, nicel veya karma yöntemler yaklaşımını seçebilirsiniz. Hangi türü seçeceğiniz, araştırma yaklaşımınıza büyük oranda bağlıdır. Deneysel verilere ihtiyaç duyma bir araştırmada kantitatif analiz, kavramsal araştırmalarda ise kalitatif analiz işe yaramaktadır. Bazı araştırma yöntemlerinde ise her iki araştırma yönteminden de yararlanıldığı olmaktadır.

 

İlgili İçerik; Ürün Araştırması Nasıl Yapılır? Ürün Fikri Bulmak İçin 15 Adımlı Kontrol Listesi


Nitel Analiz Ve Nicel Analize Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

 

Kantitatif Araştırma Örnekleri Nelerdir?

 

Kantitatif araştırma teknikleri dediğimizde anketler, deneyler, gözlemler karşımıza çıkmaktadır. Kantitatif analiz örnekleri dediğimizde örneğin bir hastaneden hizmet aldıktan sonra hizmetten memnun kalınıp kalınmadığına dair yapılan bir anket kuruma hizmet konusunda nicel veriler sunmaktadır.

 

Kalitatif Veri Örnekleri Nelerdir?

 

Kalitatif veri toplama yöntemleri dediğimizde ise mülakatlar, odak grupları, literatür taraması, kültür gözlemleri gibi araştırma türleri karşımıza çıkmaktadır. Bir araştırma konusu altına yapılan mülakatlar, kültürel gözlem ve çıkarımlar, sosyal deneyler kalitatif araştırmaya örnek gösterilebilir.

 

 

 

Ticimax ile çalışmak istiyorsanız demo talep formunu doldurabilir ve 15 günlük deneme süresinin ardından e-ticarette doğru adımlar atabilirsiniz. Ticimax ile ilgili daha fazla haber almak için Ticimax’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e-ticaret ile ilgili kapsamlı bilgi almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax