Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Mali Tablo Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güncelleme Tarihi: 12.07.2023

İçindekiler;

Mali tablo, bir kuruluşun mali sonuçları, mali durumu ve nakit akışları hakkında özet düzeyindeki raporların bir koleksiyonudur. Gelir tablosunu, bilançoyu ve nakit akış tablosunu içerirler. Bilanço, bir şirketin neye sahip olduğunu ve belirli bir zamanda neye borçlu olduğunu gösterir. Gelir tablosu, bir şirketin belirli bir süre boyunca ne kadar para kazandığını ve harcadığını gösterir. Nakit akışı tabloları, bir şirket ile dış dünya arasındaki para alışverişini de belirli bir süre boyunca gösterir. Yazımızda mali tablo kavramı ve mali tablolar hakkında bilgi edinebilirsiniz.Mali Tablo Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

Mali Tablo Kavramı Nedir?

 

Mali tabloya ne ad verilir dediğimizde bir işletmenin, kişinin veya başka bir kuruluşun finansal faaliyetlerinin ve pozisyonunun resmi kayıtlarıdır. İlgili finansal bilgiler, yapılandırılmış bir şekilde ve anlaşılması kolay bir biçimde sunulur. Mali planlama ise bir işletmenin stratejik amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını belirleme görevidir. Mali plan, bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin, kaynakların, teçhizatın ve malzemelerin her birinin yanı sıra ilgili zaman dilimlerini açıklar.

 

Mali planlama, işletmelerin; finansal faaliyetlerine ilişkin hedefleri, politikaları, prosedürleri, programları ve bütçeleri çerçeveleme sürecidir. Finansal planlamanın önemini aşağıda birkaç başlıkta açıkladık.

 
 • Mali planlama işletmelerin yatırım araçlarının belirlenmesini sağlar.
 • Finansal planlama bir diğer açıdan firmaların karlılıklarını arttırmalarına yardımcı olacak dinamikler barındırır.
 • Gelir, gider dengesinin kurulmasını sağlar.
 • Mali planlama işletmelerin uzun vadede hayatta kalmasına yardımcı olan büyüme ve genişleme programlarının yapılmasına yardımcı olur.
 • Mali planlama işletmelerin istikrarının korunmasını sağlar.
 • Finansal planlama işletmelerin değişen piyasa eğilimlerine ayak uydurmasını sağlar.
 • Mali planlama; şirketin büyümesine engel olabilecek belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olur.
 

İlgili İçerik; Finansal Planlama Rehberi

 

Mali Tablo Nedir

 

Mali Tablolar Nelerdir?

 

Mali tablolar nasıl sınıflandırılır dediğimizde 3 bileşen karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

 
 • Bilanço
 • Gelir tablosu
 • Nakit akışı
 

Bilanço, bir şirketin neye sahip olduğunu ve belirli bir zamanda neye borçlu olduğunu gösterir. Gelir tabloları, bir şirketin belirli bir süre boyunca ne kadar para kazandığını ve harcadığını gösterir. Nakit akışı tabloları, bir şirket ile dış dünya arasındaki para alışverişini de belirli bir süre boyunca gösterir.

 

Mali Tablolar Nelerdir

 

Bilanço Nedir?

 

Bilanço mali tablo bileşenlerinden biridir. Bir şirketin ya da işletmenin özkaynaklarını ve yükümlülüklerini belli periyodlarda raporlayan finansal bir tablodur. Bilanço, getiri oranlarının hesaplanması ve sermaye yapısının değerlendirilmesi açısından temel bir araç görevi görür. Fakat, o andaki finansal durumu gösterdiği için dalgalanmalar ve uzun süre içerisinde oluşabilecek eğilimler hakkında bilgi vermez.

 

Belirli periyodlarla hazırlanan bilançolar işletmelerin gidişatı için çok büyük işaretler verir. Bu sebeple işletme için bilançolar çok önemlidir.

 
 • Bilançolar bir işletmenin ne kadar değerli olduğunu gösterir.
 • İşletmenin bilançosu yatırımcıya yol gösterir.
 • İşletme, güncel bilançosuyla önceki dönemdeki bilançosunu karşılaştırabilir.
 • Aynı sektörde yer alan diğer şirketlerle kendi şirketini karşılaştırarak rekabet gücünü görür.
 • İşletme, bilançodan elde edilen oranlar sayesinde finansal durumunu anlamış olur.
 • Bilançoyla birlikte borç/özkaynak ve asit/test oranı ortaya çıkar.
 • Gelir ve nakit akışı tablosu gibi finansal sistemler de bir şirketin finansal durumunun en iyi şekilde değerlendirmesini sağlar.
 

İlgili İçerik; Bilmeniz Gereken Muhasebe Kodları

 

Mali Tablolar Bilanço Nedir

 

Bilanço Bileşenleri Nelerdir?

 

Bilanço, işletmelerin belirli bir dönemdeki varlıklarını ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablo olarak ifade edilmektedir. Bilanço sisteminde dört bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler arasında; bilanço başlığı, aktif tarafı, pasif tarafı ve bilanço dipnotları yer alır. Bilanço 3 bileşenden oluşur;

 
 • Varlıklar
 • Yükümlülükler
 • Özkaynaklar
 

Bilanço bölümleri 4’e ayrılmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir;

 

Mali Tablolar Bilanço Bileşenleri

 

Bilanço başlığı

 

Bu kısımda mutlaka olması gereken üç unsur vardır. Bunlar; işletmenin adı/unvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihidir.

 

Aktif bilanço

 

Bilançonun sol tarafında bulunur ve işletmenin varlıklarını gösterir. (mevcutlar ve alacaklar)

 

Pasif bilanço

 

Bilançonun sağ tarafında bulunur ve işletmenin kaynaklarını gösterir. ( sermeye ve borçlar)

 

Bilanço dipnotları

 

Bu bölüm ise bilançonun daha iyi yorumlanabilmesi, değerlendirilmesi ve anlaşılabilmesi için gerekli açıklamaların olduğu yerdir.

 

İlgili İçerik; Muhasebe Terimleri Sözlüğü

 

Mali Tablolar Bilanço Dipnotları

 

Gelir Tablosu Nedir?

 

Gelir tablosu, bir şirketin belirli bir zaman diliminde (genellikle bir yıl veya yılın bir kısmı için) ne kadar gelir elde ettiğini gösteren bir rapordur. Gelir tablosu ayrıca bu geliri elde etmekle ilgili maliyet ve giderleri de gösterir. Açıklamanın gerçek "alt satırı" genellikle şirketin net kazançlarını veya kayıplarını gösterir. Bu, şirketin dönem boyunca ne kadar kazandığını veya kaybettiğini gösterir.

 

Gelir tablosu ayrıca hisse başına kazançları da rapor eder. Bu hesaplama, şirketin dönem için tüm net kazançları dağıtmaya karar vermesi durumunda hissedarların ne kadar para alacağını gösterir.

 

İlgili İçerik; ERP Sistemi Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

 

Mali Tablolar Gelir Tablosu

 

Nakit Akış Tablosu Nedir?

 

Nakit akışı tabloları bir şirketin nakit giriş ve çıkışlarını bildirir. Bu önemlidir çünkü bir şirketin harcamalarını ödemesi ve varlıkları satın alması için elinde yeterli nakit olması gerekir. Bir gelir tablosu size bir şirketin kar edip etmediğini söyleyebilirken, nakit akışı tablosu size şirketin nakit üretip üretmediğini söyleyebilir.

 

Nakit akış tablosunun alt satırı, dönem için nakitteki net artış veya azalışı gösterir. Genel olarak nakit akış tabloları üç ana bölüme ayrılır. Her bölüm, üç tür faaliyetten birinden gelen nakit akışını gözden geçirir. Bunlar şöyledir;

 
 • İşletme faaliyetleri
 • Yatırım faaliyetleri
 • Finansman faaliyetleri
 

Mali Tablolar Nakit Akış Tablosu

 

Mali Tabloların Avantajları Nelerdir?

 

Mali tablo dediğimizde işletmelere sağladığı pek çok fayda mevcuttur. Aşağıda birkaçına yer verdik.

 
 • Bir işletmenin borçlarını geri ödeme kabiliyetine sahip olup olmadığını belirlemek
 • Bir şirketin yatırımcılarına ve yatırım camiasına dağıtılan bir yıllık raporun temeli olarak kullanmak
 • Herhangi bir olası karlılık sorununu tespit etmek için finansal sonuçları bir trend çizgisinde izlemek
 • Bir işletmenin nakit yaratma yeteneğini ve bu nakitin kaynaklarını ve kullanımlarını belirlemek
 • İşletmenin durumunu gösterebilecek tablolardan finansal oranlar elde etmek
 • Açıklamalara eşlik eden açıklamalarda belirtildiği gibi, belirli ticari işlemlerin ayrıntılarını araştırmak
 

 

 

Ticimax ile çalışmak istiyorsanız demo talep formunu doldurabilir ve 15 günlük deneme süresinin ardından e-ticarette doğru adımlar atabilirsiniz. Ticimax ile ilgili daha fazla haber almak için Ticimax’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e-ticaret ile ilgili kapsamlı bilgi almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax