Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Puantaj ve Puantaj Cetveli Nedir?

Güncelleme Tarihi: 02.05.2024

İçindekiler;

Bir işverenin, yanında çalışanlardan en büyük beklentisi, iş akdinde belirtildiği saatlerde iş yerinde olması ve mesaisini tam yapmasıdır. İş devamlılığı işletmelerin hayatta kalabilmesi ve üretime devam edebilmesi için hayati önem taşıyan bir konudur. İşverenlerin, çalışanlarının performanslarını değerlendirmelerini sağlayan puantaj sistemi, iş verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

 

“Puantaj Nedir, Hakkında Bilmeniz Gerekenler” başlıklı bu yazımızda puantaj nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Puantaj cetveli,puantaj kayıtları, puantaj örneği, eksik gün nedenleri , eksik gün kodları konularını ele alacağımız içeriğimize puantaj nedir sorusuna cevap vererek başlayalım.


Puantaj Nedir Bimemiz Gerekenler

 

Puantaj Nedir?

 

Puantaj, herhangi bir şirket ya da kurumda çalışanların gün bazında ya da saat bazında hak ettikleri ücreti doğru bir şekilde hesaplamaya yarayan sistemdir. Bir başka deyişle, personel devam kontrol sistemi olarak da adlandırabileceğimiz puantaj sistemi sayesinde ay sonunda maaş ödemeleri doğru ve pratik olarak hesaplanabilmektedir.

 

Puantaj sisteminin bir diğer özelliği puantaj takibine de izin vermesidir. Her personelin çalışma süreleri kayıtlarına puantaj takibi ya da işçi puantajı adı verilmektedir.

 

Özellikle çalışan sayısının fazla olduğu ve vardiyalı sistemle çalışan işletmelerde, hangi işçinin ne kadar çalıştığını ve ne hak ettiğini bilmek son derece karmaşık ve külfetli bir iştir. Puantaj takip tablosu, bu yoğun dikkat ve emek isteyen takibin iş yükünü azaltır, tüm detayların aynı görünmesini sağlar. Tablonun genel amacı işyerinde geçirilen mesainin gün ya da saat cinsinden hesaplanabilmesini sağlamaktır.

 

Elbette her sektörün ya da her işletmenin çalışma dinamikleri farklıdır.Ancak en genel çerçevede, puantaj sistemi tablolarında normal mesai günleri, fazla çalışılan saatler, işe gelinmeyen günler, resmi tatiller, resmi tatillerde yapılan mesailer, alınan raporlar ve izinler yer almaktadır.

 

Puantaj sistemi yalnızca işveren için değil, çalışanlar için de önemlidir. Olası hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve hak edişlerin tam ödenmesi için detaylı kayıt tutulmalıdır. Puantaj sisteminde meydana gelebilecek aksaklıklar, direkt olarak çalışan maaşını etkileyeceği için titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur.


Puantaj Nedir?

 

Puantaj Cetveli Nedir?

 

Puantaj cetveli aslında bir raporlama sistemidir. Bu raporda çalışanların iş süresi detaylı olarak yer alır. İşe devam durumu, raporlu gün sayısı, fazla mesai saati, yıllık, idari ve özel izinler, iş giriş çıkış saatleri gibi kalemlerin yer aldığı puantaj cetveli, toplam çalışma süresinin eksiksiz hesaplanmasını sağlayan bir sistemdir. Puantaj cetveli aynı zamanda verimlilik analizi yapılmasına da olanak tanır.

 

İlgili İçerik; Pomodoro Tekniği ile Çalışma Performansınızı Artırın

 

İlgili İçerik; Finansal Planlama Rehberi

 


puantaj, eticaret , puantaj cetveli

 

Puantaj Takibi Nasıl Yapılır?

 

Geleneksel yöntemde puantaj takibi imza ve rapor yöntemi ile yapılmaktadır. Buna göre çalışanlar işe girerken ve işten çıkarken imza atar ya da rapor yazar. Kart basma sistemi de puantaj takibi için kullanılan yöntemlerden bir diğeridir. Tüm bu giriş çıkış verileri puantör adı verilen bir sistemle muhafaza edilir.

 

Teknolojinin ilerlemesi ve pek çok kaydın dijitale taşınması ile birlikte personel devam kontrol sistemleri geliştirilmiş ve çalışanların iş yerinde olduğu süreler otomatik olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Geleneksel yöntemde kullanılan puantaj cetveline alternatif olarak kullanılan puantaj sistemlerinin bazıları şöyledir:

 
 • El okuyucuları ( avuç içinden damar izi taşıyabilmektedir)
 • Parmak okuyucular ( parmak izi okumaktadır)
 • Biyometrik okuyucular
 • Yüz tanıma sistemleri
 • Manyetik çipli kimlik ya da işyeri giriş çıkış kartları
 

Bu sistemler sayesinde elde edilen veriler personel devamlılığını takip eden yazılımlara aktarılarak, maaş ödemeleri ve verimlilikler otomatik olarak hesaplanabilir

 

Maaş ödemesi sırasında dikkate alınan en önemli belgelerden biri puantaj cetvelidir. Fakat öncesinde işveren ve çalışan mesai ve ücret konusunda mutabık kalmalıdır. Bu mutabakat dijital ya da ıslak imza ile sağlanabilir.

 

İlgili İçerik; İş Tanımları Değişiyor

 

Puantaj Takibi Nasıl Yapılır?


 

Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

 

Puantaj cetvelinde, çalışanlar için düzenlenmiş aylık datırlar bulunmaktadır. Bu satırlara, sigortalı çalışan işçilerin ad ve soyad bilgileri tek tek girilir. Ayın her gününün tek bir kutucukla gösterildiği puantaj cetvelinde, çalışanın geldiği ve gelmediği güler işaretlenir.

 

Hafta içi ya da hafta sonu tatillerinin de bulunduğu bu çizelgede, yine çalışılan ve tatil olunan günler işaretlenir.

 

Ay sonuna gelindiğinde, puantaj cetveline bakarak çalışanların devam ve devamsızlık durumları ile birlikte hak ettikleri fazla mesai ücretleri ve kesintiler hesaplanır. Yapılan hesaplamaların sonunda maaş bordroları oluşturulur ve hesaplanan süreye karşılık gelen aylık ücret ödenir.


Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur

 

Puantaj Cetveli Takibi Neden Önemlidir?

 
 • Sağlıklı bir takip için puantaj cetveli doğru ve dikkatli hazırlanmalıdır.
 • Puantaj cetveli, ay içindeki çalışma süresi üzerinden maaş hesaplamasında kullanıldığı için, yapılacak hatalar hem çalışan hem de işveren tarafında haksızlıklara yol açar.
 • Normal mesai saatlerinin yanı sıra, yukarıda bahsettiğimiz çalışma süresini etkileyen faktörler de puantaj kayıtları içinde yer almalı ve hesaplamaya mutlaka dahil edilmelidir.
 

İlgili İçerik; KOSGEB E-ticaret Desteği Nedir ve Nasıl Alınır?

 

Puantaj Cetveli Takibi Neden Önemlidir?

 

Eksik Gün Kodları Ne Demektir?

 

Çalışanların, işveren tarafından bir ay içinde 30 günden daha az çalıştırılması sonucu ortaya çıkan eksik sigorta günlerini tanımlayan kodlara eksik gün kodları denir. Sigortalı kişinin neden eksik çalıştığını belgelemek için kullanılır.

 

Eksik çalışma nedenlerinin muhasar ve prim hizmet beyannemasinde ya da aylık hizmet ve prim belgesinde belirtilmesi, beyan açısından yeterlidir. Eksik çalışma günlerine ilişkin belgeler, eksik çalışılan ayda mutlaka düzenlenmelidir ancak bu düzenlenen belgelerin SGK'ya verilmesine gerek yoktur.

 

Eksik gün kodları içeren belgeler özel sektörde işveren tarafından, belgenin düzenlendiği yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süresince saklanmalıdır. Eksik gün belgelerinin kamu kuruluşlarında saklanma süresi ise 30 yıldır.Eksik Gün Kodları Ne Demektir?

 

Eksik Gün Kodları Nelerdir?

 
 • Aynı ay içinde 30 günden az çalıştırılan ve eksik ücret ödenen sigortalı çalışanlar için düzenlenen eksik çalışma belgeleri aşağıdaki gibidir:
 • SGK tarafından dijital olarak hazırlananlar dışında, sosyal güvenlik kurumunca yetki verilmiş sağlık hizmeti personelinden ya da işyeri hekiminin verdiği istirahat raporları,
 • İşveren tarafından sigortalı adına düzenlenmiş aylıksız ya da ücretsiz izinli olduğunu gösteren belgeler,
 • Sigortalı çalışana tebliğ edilen disiplin suçlarına ilişkin belgeler,
 • Tutukluluk ya da gözaltına alınma nedeniyle sigortalının işe gelmediğini ispatlayan belgeler,
 • Sigortalı kişinin kısa süreli ya da kısmı süreli iş akti ile alımının gerçekleştiğini gösteren ve hem işveren hem de çalışan tarafından imzalanmış olan belgeler,
 • Sigortalı çalışanın imzaladığı puantaj kayıt belgeleri,
 • İş yerine mazeretsiz gidilmediğini gösteren belgeler,
 • Doğal afetler gibi günlük hayatı durduran olaylar ya da grev ve lokavt gibi işletmelerin genel çalışmasını etkileyen durumlarla karşılaşıldığında, resmi kurumlara başvurularak alınmış yazı örnekleri,
 • İş sözleşmesinin feshedilmesinden sonra çalışılmadığını gösteren belge,
 • Kısa çalışma ödeneğine başvurulan durumlarda, resmi kurumlardan alınan belgeler,
 • 5434 sayılı Kanunda belirtilen, geçici 192’nci maddesi ile Ek 76 maddesi kapsamında değerlendirilebilecek belgeler,
 • Resmi makamlar tarafından verilmiş, yarım çalışma ödeneği alındığını ispatlayan belgeler,
 • İSG-KATİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı) programı üzerinden alınan sözleşmeler, eksik gün kodları olarak belirtilen durumları belirtmektedir.
 

 

 

Ticimax E-ticaret paketleri ile ilgili kapsamlı bilgiler almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilir ya da 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax