Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

E-ticaret Mevzuatı Nedir? Mevzuat Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Güncelleme Tarihi: 08.05.2023

İçindekiler;

E-ticaret mevzuatı elektronik ticaretin belirli kanunlar kapsamında yasal çerçeveler ile yapılmasını mümkün kılan bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde hem tüketici hem de satıcı haklarını güvence altına alan e-ticaret mevzuatı konusunda merak edilen bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.E-ticaret Mevzuatı Nedir? Mevzuat Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

E-ticaret Mevzuatı Nedir?

 

E-ticaret mevzuatı “Elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller” konusunda firmalara yol gösterdiği gibi aynı zamanda tüketici haklarını da güvene alan bir düzenlemedir. E-ticaret mevzuatı firmaların dikkat edilmesi gereken hususları, uyulması gereken kuralları belirtir. Mevzuatın genel esaslarına bakıldığında; kişisel verilerin korunmasından, vergilenmeye, tüketici haklarından hizmet sağlayıcı kurallarına kadar pek çok kural ve tanımlama mevcuttur.

 

2014 yılında getirilen yasa ile e-ticaret mevzuatı ya da e-ticaret kanunu sayesinde satış öncesi ve sonrasındaki online alışverişe belirli düzenlemeler getirilmiştir. Burada hem firmaların hem de tüketicilerin hakları korunmuş ve güvence altına alınmıştır. Mevzuatın detaylarına bakıldığında şunları sayabiliriz;

 
 • E-ticaret sitesi ile tüketici arasındaki bilgi akışı güvence altına alındı.
 • Ödeme sistemlerinde 3D Secure gibi güvenlik önlemleri getirildi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi belirli yasalara bağlandı.
 • Verilerin güvenliği zorunlu hale getirildi.
 • Gizlilik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, cayma hakkı gibi tüketici hakları genişletildi.
 

E-ticaret mevzuatı hem işletmenin hem de tüketicinin haklarını kanun çerçevesinde güvence altına alan kuralların tamamıdır. E-ticaret mevzuatının kapsamı şöyledir;

 
 • Elektronik ticaret
 • Tüketicinin korunması
 • Kişisel veriler
 • Lojistik
 • Vergi
 • Finansal işlemler
 • İnternet
 • Gümrük işlemleri
 

İlgili İçerik; E-ticaret Sitesi Kurmak İçin Gerekenler (2021 Yeni)

 

E-ticaret Mevzuatı Nedir

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Nedir?

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un amacı elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. İlgili kanunun amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

 
 • Ticari iletişimin sorumluluğunu sağlamak
 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını sağlamak
 • Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi vermek
 • Elektronik ticaretin yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları bildirmek ve uyulmasını sağlamak
 

16 maddeden oluşan bu düzenlemede hizmet sağlayıcı ve tüketici arasındaki tüm haklar keskin olarak belirtilmiştir.

 

E-ticaret Mevzuatı Kanunu Nedir

 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Araç Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Nedir?

 

Elektronik ticarette hizmet sağlayıcı ve araç hizmet sağlayıcılar hakkında yönetmelik e-ticaret mevzuatı açısından önemli maddeler barındırmaktadır. Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

E-ticaret kanunu yönetmeliği içeriği şu şekildedir;

 
 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinde yükümlü olduğu kuralları
 • İşlemlerin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları maddeleri
 • Genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgileri
 

Öte yandan ilgili yönetmelik elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemekle ilgilenmektedir.

 

Kanunun içeriği şu şekilde belirtilmektedir;

 
 • “Yönetmelik, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların ağ üzerinde mal veya hizmet satışına ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki bilgi verme yükümlülükleri ile elektronik ticaretle ilgili diğer tedbirleri kapsamaktadır.”
 • “Yönetmelik hükümleri, müşterinin elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.”
 • “Aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret ortamı sunduğu hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgilerin, hizmet sağlayıcıya tahsis edilen alanda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkanları sağlar.”
 • “Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.”
 

İlgili İçerik; 2021 Vergi Muafiyeti Şartları

 

E-ticaret Mevzuatı Hizmet Sağlayıcısı Yönetmelikleri

 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Nedir?

 

Tüketicin Korunması Kanunu e-ticarette alıcı ile satıcıyı güvence altına alan önemli bir kanundur. Tüketici bu kanun sayesinde haklarını bilir ve güvenle online alışveriş yapabilir.

E-ticaret kanunu 2021 dediğimizde kanunun amacı;

 
 • Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak
 • Tüketicinin zararlarını tazmin etmek
 • Çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak
 • Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak
 • Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek
 

İlgili İçerik; Tüketici Hakları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

E-ticaret Mevzuatı Tüketicinin Korunması Hakkı

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

 

Kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

 

KVKK ne demek dediğimizde 24 Mart 2016’da kabul edilerek 7 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı kanundur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kısaltılmış adıyla KVKK; “Türkiye'de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.”

 

KVKK’nın amacına bakıldığında şu maddeleri sıralayabiliriz;

 
 • Özel hayatın gizliliğini korumak
 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
 • Verilerin işlenmesine belirli hukuki sınırlamalar getirmek
 • Veri sorumlularının yasal görev ve sorumluluklarını belirlemek
 

E-ticaret Mevzuatı Kişisel Verilerin Korunmasi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

 

KVKK Kanunu verileri işleyenler ile verileri işlenen kişileri kapsamaktadır. Kanunda verisi işlenen gerçek kişiler bu kanunlardan yararlanan kişileri oluşturur. Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler kanun kapsamında, tüzel kişiler ise kanun kapsamı dışındadır.

 

Kanunun kapsamı şöyledir;

 
 • Posta gönderilerinin kabulü
 • Verilerin toplanması
 • İşlenmesi
 • Sevk edilmesi
 • Dağıtımı
 • Teslimi
 • İlkeler
 • Hizmet şartları
 

Bu kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kişisel veriler KVKK kanunu içeriğinde yer alan esaslara göre işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde birey ya da firmalar aşağıdaki hususları dikkate almalıdır;

 
 • Hukuka uygun veri işlenmesi
 • Verilerin belirli ve meşru konular için işlenmesi
 • Verilerin gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi
 • Aydınlanma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Kişisel veriler işlenirken ilgili kişi ya da kişilerin rızasının alınması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi
 

E-ticaret Mevzuatı KVKK Kimleri Kapsar

 

E-ticaret Sitelerinin KVKK Hükümlülükleri Nelerdir?

 

E-ticaret yapan firmalar kişilerin ad, soyad, tc kimlik numarası, kart bilgileri, nüfus ve ikamet bilgileri, IP gibi çeşitli bilgileri alışveriş esnasında işlediği gibi aynı zamanda çerez politikaları ile kişilerin ilgi alanları, davranışları, site gezintileri ve alışveriş alışkanlıkları ile ilgili bilgiler toplamaktadır.

 

Yapılan düzenlemeler online ticaretin güvenli ve tüketici hakkı gözetilerek yapılmasını mümkün kılmaktadır. 2014 yılında çıkarılan e-ticaret yasası ile online ticaretin sınırları çizilmiş ve bazı yenilikler yapılmıştır.

 

İlgili İçerik; KVKK ve E-ticaret Hukuku Rehberi (2021)

 

E-ticaret Mevzuatı KVKK Hükümlülükleri Nelerdir

 

Gümrük Kanunu Nedir?

 

E-ticaret mevzuatı kapsamındaki Gümrük Kanunu’nun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. Kanun maddelerine göre; “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. Bu kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.”

 

 

 

Ticimax ile çalışmak istiyorsanız demo talep formunu doldurabilir ve 15 günlük deneme süresinin ardından e-ticarette doğru adımlar atabilirsiniz. Ticimax ile ilgili daha fazla haber almak için Ticimax’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e-ticaret ile ilgili kapsamlı bilgi almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
İlgili Yazılar Yeni Yazılar Popüler Yazılar
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax