Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Pestel Analizi Nedir?

Güncelleme Tarihi: 13.12.2023

İçindekiler;

İşletmeler organizasyonlarının dışında yer kalan çevreyi anlamak ve incelemek için belirli analiz çalışmaları yapar pestel analizi de bunlardan birisidir. Pestel analizi sayesinde markalar faaliyet gösterdikleri yerel pazarlardaki çevresel faktörleri anlamakta ve bu faktörlerin işletmelerine olan etkilerini değerlendirebilmektedir.

 

Genellikle pestel analizi yapmak isteyen işletmeler politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, çevresel ve hukuki faktörleri inceleyerek hareket eder. Yapılan incelemeler sonrasında da markalar stratejik kararlarını alırken işletmelerinin bu faktörlere göre olan güçlü ve zayıf yönlerini tespit eder ve geliştirme sürecine girer.

 

Pestel analizi yapmak isteyen işletmelerin başarılı bir şekilde analiz yapması için de objektif olması ve planlı bir çalışma yapması gerekir. Aksi takdirde işletmelerin zayıf ve güçlü yönleri tespit edilemezken çevresel faktörlerden ne kadar etkilendiği de görülememektedir.

 

Pestel Analizi Nedir, Nasıl Yapılır adlı bu yazımızda sizlere Pestel Analizi ile ilgili bilgi vereceğiz. Siz de yazımızı inceleyebilir ve pestel analizi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir: Rakip Analizi Nedir

 

 pestel analizi
 

Pestel Analizi Nedir?

 

Pestel analizi, işletmelerin organizasyonlarının dışında yer alan ekonomik, politik, teknolojik, sosyal, hukuki faktörleri incelediği bir analiz türüdür. Pestel analizinde markalar işletmelerinin bu faktörlerden ne kadar etkilendiğini kavramakta ve bu faktörlere göre güçlü ya da zayıf yönlerini tespit etmektedir. Yapılan tespitler sonrasında da pestel analizi sayesinde markalar kendilerini geliştirmektedir.

 

Pestel Analizinin Avantajları

 

İşletmeler için pestel analizi yapmak birçok avantaj sunar. Genellikle bu avantajlar markaların stratejik planlama ve işletme yönetimi gibi süreçlerinde de oldukça önemlidir. Pestel analizi sayesinde işletmeler dış çevrede yer alan faktörleri tespit etmekte ve uzun vadedeki başarılarını artırabilmektedir. Pestel analizin avantajları şunlardır:

 
 • Pestel analizi yapmak işletmelerin dış çevresel faktörleri anlamasına olanak tanır.
 • Pestel analizi sayesinde markalar stratejik planlamalarını daha kolay yapabilir.
 • Markalar yapacakları analizler sayesinde işletmelerinin karşı karşıya olduğu tehditleri anlayabilir ve bu tehditlere karşı önlem alabilir.
 • Markalar fırsatları görebilir ve bu fırsatları değerlendirebilir.
 • İşletmelerin karar verme süreci kısalabilir ve bu da bilinçli kararlar almanızda etkin rol oynayabilir.
 • Pestel analizi sayesinde markalar yeni Pazar eğilimleri ve pazardaki rekabet hakkında bilgi edinebilir.
 • Yapılacak teknolojik ve sosyal analizler markaların teknolojiyi benimseme sürecini kısaltırken uzun vadede rekabet avantajı doğurabilir.
 • Pestel analizi sayesinde çevresel ve sosyal sorumluluk hissiyatı gelişir.
 • Yapılacak iş birlikleri sayesinde markalar ortaklıklarını geliştirebilir.
 

Pestel Analizinin Dezavantajları

 

Pestel analizinin işletmeler için avantajları olduğu gibi belirli dezavantajları da bulunmaktadır. Pestel Analizinin Dezavantajları şunlardır:

 
 • İşletme dışında kalan dış faktörler incelenirken yüzeysel bir çalışma yapılabilir ve bu durum markaların dış faktörleri anlamasını zorlaştırabilir.
 • Bir işletmenin dışında kalan ekonomik ve politik faktörler kısa bir süre içinde değişebilir ve bu da yapılan analiz çalışmalarının verimini azaltabilir.
 • İşletmelerin dış çevreleri birbirinden farklı olduğu için analizler doğru yanıtlar vermeyebilir.
 • Ekonomik, politik, çevresel ve sosyal faktörler değişiklik gösterebileceği için geleceği tahin etmek zor olabilir.
 • Pestel analizinde faktörler değerlendirilirken birbirleri ile olan ilişkileri göz ardı edilebilir.
 • Genellikle küçük ölçekli işletmeler için pestel analizi yapmak kaynakların kullanımını zorlaştırabilir ve bütçe ihtiyacını ortaya çıkarabilir.
 • Yerelleştirme çalışmaları zorlaşabilir ve bu durum analizlerden elde edilmek istenen sonuçları olumsuz etkileyebilir.
 • Objektif bir değerlendirme yapılmaması pestel analizinin başarılı olmasını etkileyebilir.
 

Pestel analizi yaparken dezavantajlı olabilecek başlıca durumlar bunlardır. Bu dezavantajların göz ardı edilmeden bir analiz çalışmasının yapılması bütçe, kaynak kullanımının doğru kullanılmasını sağlar ve doğru sonuçlara ulaşılmasını oldukça kolaylaştırır.

 

İlginizi Çekebilir: Müşteri Analizi Nedir

 

Pestel Analizinde Yer Alan Faktörler ile Pestel Analizi Nasıl Yapılır?

 

Pestel analizi, bir işletmenin dışında kalan ve bu işletmeyi etkileyebilecek faktörleri inceleyen ve bu faktörlerin işletme üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılan bir analiz olduğu için belirli faktörler bağlamında yapılır.

 
 • Politik Faktörler
 • Ekonomik Faktörler
 • Sosyal Faktörler
 • Teknolojik Faktörler
 • Yasal Faktörler
 

Pestel analizinde yer alan faktörlerdir. Bir pestel analizi çalışması yapmak isteyen her kişi ve işletmenin bu faktörleri detaylı bir şekilde incelemesi gerekir.

 

 Pestel Analizinde Yer Alan Faktörler ile Pestel Analizi Nasıl Yapılır?  

Politik Faktörler

 

Pestel analizi içerisinde yer alan faktörlerden ilki politik faktörlerdir. Çünkü politik faktörler bir işletmenin dış çevresinde yer almakta ve işletmeyi doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle pestel analizi nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan kişi ve işletmelerin politik faktörleri de göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekir.

 
 • Hükümet politikaları
 • Siyasi istikrar
 • Vergi politikaları
 • Ticari politikalar
 • Rekabet politikaları
 • İş yasaları ve yeni düzenlemeler
 • Çevre koruma politikaları
 • Kamu ihaleleri
 

Pestel analizi yaparken incelenmesi gereken unsurlardır. Çünkü bu alanlarda yapılacak olan politik değişiklikler ve alınan hükümet kararları bir işletmeyi olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ise işletmelerin planlarını şekillendirmek adına bir adım atması gerekir.

 

İlginizi Çekebilir:Risk Analizi Nedir

 

Ekonomik Faktörler

 

Pestel analizi nasıl yapılır diyorsanız incelemeniz gereken bir diğer alanın da ekonomik faktörler olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü her işletme dışında gelişen ekonomik koşullardan olumlu ya da olumsuz etkilenir. Bu süreçte pestel analizi içerisinde yer alan ekonomik faktörlerin alt kırılımlarının da incelenmesi gerekir.

 
 • Ülke ekonomisinde yaşanan büyüme
 • Ülkede görülen enflasyon
 • Tüketicilerin gelirleri ve gelir seviyeleri
 • Bankalar tarafından sağlanan kredi faizleri
 • Ekonomik krizler ve dalgalanmalar
 • Ülkenin işsizlik oranları
 

Pestel analizinde yer alan ekonomik faktörlerin alt kırılımlarıdır. Bu nedenle pestel analizi yapacak olan her işletmenin bu unsurları detaylı bir şekilde incelemeye özen göstermesi gerekir. Böylece doğru bir analiz çalışması yapılabilmekte ve işletmeye dair kararlar kolayca alınabilmektedir.

 

Sosyal Faktörler

 

Sosyal faktörler de pestel analizinde etkin rol oynar. Bir işletmenin dışında kalan sosyal faktörler her zaman toplum ile ilgili olan konuları içerir. Bunun yanı sıra sosyal faktörler kültürel faktörleri de kapsar. Ürün fiyatlandırması, ürün geliştirmesi, Ar-ge çalışmaları yapmadan önce sosyal faktörlerin incelenmesi gerekir.

 
 • Toplumun yaş aralığı, gelir düzeyi, cinsiyet dağılımı gibi demografik olgular
 • Tüketicilerin tercihlerini etkileyen unsurlar
 • Toplumda trend olan konular
 • Eğitim seviyesi
 • Toplumsal sorumluluğa verilen tepkiler
 

Sosyal faktörlerin incelenmesi gereken bölümleridir. Sizler de pestel analizi nasıl yapılır diyorsanız bu konularda incelemeler yapabilirsiniz.

 

 Sosyal Faktörler

Teknolojik Faktörler

 

Teknolojik faktörler de bir işletmenin dışında kalan fakat bir işletmeyi etkileyen unsurlardandır. Bu nedenle pestel analizinde etkin rol oynar.

 
 • Teknoloji Gelişmeler
 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Veri Güvenliği
 • Teknoloji Değişimler
 • Dijital Dönüşüm ve İnternet Kullanımı
 • BT Alt Yapısı
 

Pestel analizi esnasında teknolojik faktörleri incelerken göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır. Bu unsurları değerlendirerek başarılı bir pestel analizi çalışması yapabilmek mümkündür.

 

İlginizi Çekebilir: Reklam Analizi Nedir

 

Yasal Faktörler

 

Pestel analizi esnasında yasal faktörlerin de incelenmesi gerekir. Çünkü işletmelerin uyması gereken düzenlemeler bazen değişiklik gösterebilir ve bu nedenle yasal faktörleri incelemek ilerleyen süreçlerde işletmeler için tehditkar olabilecek durumların ortadan kalmasını sağlar.

 
 • İş yasalarında ve düzenlemelerinde yapılan değişiklikler
 • Çevre düzenlemeleri
 • Tüketici hakları ve tüketici koruma yasaları
 • Ticari düzenlemeler
 • Sağlık ve güvenlik politikaları
 • Patent ve fikri mülkiyet hakları
 • Rekabet yasaları
 • Finansal düzenlemeler
 

Pestel analizi nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan kişi ve işletmelerin incelemesi gereken başlıca yasal faktörler arasında yer alır.

 

yasal faktörlerTicimax ile çalışmak istiyorsanız demo talep formunu doldurabilir ve 15 günlük deneme süresinin ardından size uygun e-ticaret paketi seçimi yaparak sektöre giriş yapabilirsiniz. Ticimax ile ilgili daha fazla haber almak için Ticimax’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e-ticaret ile ilgili kapsamlı bilgi almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax