Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Rehberi

Güncelleme Tarihi: 08.01.2024

İçindekiler;

Şirketlerin, pazarlama (marketing) esnasındaki temsil biçimi, o şirketin nihai tüketicinin kafasında oluşan imajını da belirler. Markanın bilinirliği ve güvenirliğinin yanı sıra tüketici sadakatinin belirlenmesinde de başta rol oynayan bu imaj, kurumsal kimliğin temelini oluşturur.

 

Her ne kadar köklü şirketler bazı dönemlerde imaj tazeleme çalışmaları yaparak, yenilenmeye gitseler de kurumsal kimlik tasarımı konusunda büyük değişiklikler yapmazlar. Dolayısı ile bu imaj bir kez oluşturuldu mu akıllarda yer etmektedir.

 

Sektörel dinamiklerin sürekli değiştiği ve rekabet koşullarının giderek sertleştiği günümüz iş dünyasında kurumsal kimlik hayati bir öneme sahiptir. Kurumsal kimlik nedir, kurumsal kimlik nasıl oluşturulur, kurumsal kimliğin unsurları nelerdir gibi başlıklarla kurumsal kimlik konusunu detaylı olarak ele alacağımız bu yazımızda, dilerseniz hep birlikte kurumsal kimliğin tanımına bir bakalım.

 

İlgili İçerik; 5 Adımda İnternette Kendi Markanızı Yaratın

 

Kurumsal Kimlik Oluşturma Rehberi

 

Kurumsal Kimlik Nedir?

 

Kurumsal kimlik; bir şirketin, kurumun, vakfın ya da benzer oluşumların hem kurum içinde hem de kurum dışında çizdiği imajı ifade etmek için kullanılır.

 

Kurumsal yapıya bir kimlik, bir kişilik atfederek bu yapının duruşunu ve davranış pratiklerini anlamamıza yardımcı olan kurumsal kimlik çalışması, marka bilinirliğini ve kurum güvenini etkileyen önemli unsurların başında gelir.

 

Bütüncül bir anlayışla inşa edilen kurumsal kimliklerde, o kurumun ön plana çıkan yönlerine vurgu yapılır. Örneğin bir şirket, yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretim yapıyorsa, kurumsal kimliğini çevre duyarlılığı ve doğaya saygı üzerinden inşa eder. Bir diğeri dayanıklılığı ön plana çıkarırken, diğer bir şirket teknolojik alt yapısı ile anılmak isteyebilir.

 

Tüm bu detaylar kimlik çalışması için son derece önemlidir çünkü bu ifade biçimi şirket logosundan, yazı karakterine reklam sloganından müşteri iletişimine kadar her alana yansır.

 

Kurumsal Kimlik Nedir

 

Kurumsal Kimlik Unsurları Nelerdir?

 

Kurumsal kimlik kavramını açıkladıktan sonra dilerseniz kurumsal kimlik unsurları neleri kapsar ve ne ifade eder, bunu inceleyelim.
 

Kurum Felsefesi

 

Kurumun tarihinden başlayarak, değer yargılarını, tutum ve davranışlarını, kısacası kurum reflekslerini ortaya koyan en önemli unsurdur. Kurumun değer yargılarını ve ilkelerini ön plana çıkaran kurum felsefesi tanımı, genellikle şirketlerin özünü oluşturur ve iş misyonunu belirler. Kurumun neden var olduğunu ve neyi amaçladığını açıkça ifade eder.

 

Kurumsal Felsefesi Nedir

 

Kurum İmajı

 

Kurumsal kimliğin önemli bir adımı olan kurum imajı yaratılabilir ama kontrol edilemez. Kurumsal kimlik, kurum imajını destekler ancak imaj yönetimi kimlik çalışmasından çok daha zordur. Kurumsal kimlik, şirketler tarafından inşa edilen bir karakter iken, kurumsal imaj ise bu karakterin algılanış biçimidir.

 

İlgili İçerik; Linkedin Şirket Sayfası Nasıl Açılır

 

Kurum İmajı Nedir

 

Kurumsal İletişim

 

Kurumların hem iç hem de dış iletişimindeki tonu belirleyen kurumsal iletişim, günümüzde çok önemlidir. Hedef kitleye iletilmek istenen kurumsal kimlik unsurları ve mesajlar bu dil ile belirlenir. İletişim dilinin müşteriler tarafından belirlenmesi satın alma davranışını etkiler ve marka sadakatini doğurur.

 

İlgili İçerik; Marka Sloganı Yaratırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Şey

 

Kurumsal İletişim Nedir

 

Kurum Kültürü

 

Kurumların ya da şirketlerin bünyesinde çalışan tüm kişilerin kabul ettiği genel bir anlayışı ifade eden kurum kültürü, yöneticiler ya da çalışanlar aracılığıyla tüm kademelere aktarılır.

 

Belirlenen değerlere herkesin sahip çıkması ve buna göre davranması kurumsal kimlik oluşturma ve bu kimliği devam ettirme yolunda oldukça önemlidir. Kurumları karakterize ederek belirli bir geleneği oluşturan, düşünce ve davranış modellerini şekillendiren kurum kültürü, bireysel ya da toplumsal olaylarda verilecek tepkileri de etkiler. Kurumsal kimliğin ayrılmaz unsuru olan kurum kültürü değerler, uygulamalar, alışkanlıklar ve semboller bütününden oluşur.

 

Kurum Kültürü Nedir

 

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

 

Kurumsal kimlik nasıl oluşturulur sorusuna cevap ararken, oluşturulacak bu kimliğin uzun vadeli olacağı, her alanda şirketi temsil edeceği, insanlardaki güvenin bu kimlikle birlikte inşa edileceği unutulmamalıdır. Daha iyi ifade etmek için kurumları bir kişi olarak ele alalım ve kurumsal kimliği de bu kişinin karakteri olarak düşünelim.

 

Her gün farklı davranışlar sergileyen, aynı konuya sürekli farklı yorumlar getiren bir karaktere güvenebilir miyiz? Güvenemeyeceğimiz için, kurumsal kimlikte tutarlılık son derece önemlidir.

 

Genellikle değişmez öğelerin sınırlarını belirlediği kurumsal kimlik oluşturma çalışması kurumu her anlamda temsil edebilecek bir tasarıma ihtiyaç vardır. Hemen her alanda kendini gösterecek bu tasarım; kurumu anımsatacak ve mesajını en kısa yoldan iletecek netlikte olmalıdır.

 

Logo (amblem) çalışmasından antetli kâğıda, ofis dizaynından çalışan profiline, tabeladan araç giydirmeye, müşterilere hitap dilinden web sitesi içeriğine kadar son derece geniş bir alanı kapsar. Neyin ne ölçüde kullanılacağına dair genel bir yol haritası çizen kimlik oluşturma çalışması bir anlamda kurumun imzası niteliğindendir ve değişime kapalıdır.

 

Kurumsal kimlik oluşturma aşamalarına ve hangi süreçleri kapsadığına gelin birlikte bakalım.

 

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur

 

Hazırlık Aşaması

 

Bu aşama kimlik oluşturma çalışması sırasında başvurulacak notlar toplanır. Bir anlamda kimlik tasarımının eskizini çıkaran bu süreçte firmanın, sektörde kendini konumlandırdığı yer, sunduğu hizmet, hizmeti sunuş biçimi ve iletişim dili çok önemlidir.Kurumsal Kimlik Oluşturma Hazırlık

 

Kurumsal İmaj Belirleme

 

Kurumsal imaj oluşturma çalışmalarında özgünlük esastır. Markanın tüm görsel çalışmalarını belirleyen imaj oluşturma aşaması, bina rengini, mimari oluşumu, renk tonu, tipografi, sembol gibi unsurları içerir.Kurumsal Kimlik Oluşturma İmaj

 

Tasarım Aşaması

 

Kurumsal kimliği nihai tüketici ile buluşturan logo ve diğer basılı materyallerin tasarlandığı kurumsal kimlik tasarımı süreci, kimlik oluşturma çalışmasının bel kemiğidir. Web sitesi içeriği, iletişim dili, varsa flyer, bayrak, broşür, promosyon gibi reklam ürünleri hep bu tasarıma göre şekillenecektir. Logo tasarımının yanı sıra slogan çalışması ile kurumun mesajı desteklenebilir. Bu aşamada:

 
  • Ön araştırma
  • İçerik belirleme
  • Tasarıma başlama
  • İçerik geliştirme
  • Görsel unsur seçimi
  • Son tasarım
  • Son tasarımı geliştirme adımları uygulanır.
 

İlgili içerik; Ücretsiz Stok Görsel Siteleri

 

İlgili İçerik; Logo Tasarımı Nasıl Yapılır? 2021'in En İyi Ücretsiz Logo Programları

 

Kurumsal Kimlik Oluşturma Tasarım

 

Sunum Aşaması

 

Kurumsal kimliği tüketici ile birleştiren bu süreçte, firma artık yüzünü göstermiş ve marka imajını görünür kılmıştır. Bundan sonrasında tüketici davranışını etkileyecek tutarlılık ve imaj güçlendirme çalışması çok önemlidir. Logonun hep aynı boyutta olması, kullanılan renk tonlarının farklı olmaması, yazı puntolarının ve tiplerinin değişmemesi oldukça önemlidir.

 

Not: Uzun vadede oluşabilecek ihtiyaçlar için renklerin pantone numaraları mutlaka alınmalıdır.Kurumsal Kimlik Oluşturma Sunum

 

Kurumsal kimlik tasarımı, firmanın yüzü olarak tüketicinin zihninde yer eder. Bu imaj, özellikle kurumun reklamlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Uzun vadeli başarı kazanmak ve zihinlerde yer etmek isteyen şirketler akılda kalıcı, net, ifadesi kuvvetli tasarımlar belirlemelidir.

 

Hepimizin bildiği gibi hızın ve değişimin belki de hiç olmadığı kadar hayatımızda olduğu bir çağdayız. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak dünyanın kıtlık ve yok oluşla karşı kaldığı günümüzde, sürdürülebilir üretim politikaları geleceğe kalmak isteyen kurumlar için oldukça önemli rol oluyor.

 

İç pazarda ve uluslararası arenada yeşil üretim politikalarını benimseyen ve sosyal sorumluluklarını benimseyen şirketler daha fazla prestij sahibi oluyor. Tüketicilerin de artık son derece bilinçli olduğunu göz önünde bulundurursak, kurumsal kimlik oluşturma ve kurumsal kimlik tasarımı aşamalarında doğaya saygılı davranan işletmelerin rakiplerinin önüne geçeceği artık kabul edilen bir gerçek.

 

Dolayısı ile yeni kurulan şirketlerde bu noktalar göz ardı edilmemelidir. Unutmayalım ki kurumsal kimlik çalışması, geleceği bugünden şekillendirmenin ilk ve en önemli adımıdır.

 

 

Ticimax E-ticaret paketleri ile ilgili kapsamlı bilgiler almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilir ya da 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir:

 

Sayfa Tasarımınızı Güçlendirmenin 5 Etkili Yolu

 

Hedef Kitle Nedir?

 

Reklam Metinlerinizi Oluştururken Bilmeniz Gerekenler

Yazar: Pınar Keleş

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax