Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Tahakkuk Nedir?

Güncelleme Tarihi: 04.04.2024

İçindekiler;

İşletmelerin, pürüzsüz bir şekilde çalışabilmesi ve işlerin aksatmadan yürütebilmesi için dikkat etmeleri gereken bazı önemli detaylar vardır. Özellikle vergi dönemlerinde uygulanmak zorunda olunan prosedürler göz ardı edilmemelidir. Vergi ödemeleri sırasında dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de tahakkuk fişidir.

 

Tahakkuk Nedir, Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır? konulu bu içeriğimizde, tahakkuk ne demek sorusuna yanıt vereceğiz. Konu ile ilgili olarak tahakkuk fişi, gider tahakkukları, kdv tahakkuk kaydı,tahakkuk fişi ödeme, faiz tahakkuku ve geçici vergi tahakkuku kavramlarını da açıklayacağız. Tahakkuk Nedir, Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

 

Tahakkuk Nedir?

 

Öncelikle tahakkuk nedir ondan bahsedelim. Tahakkuk, kelimenin tam anlamıyla gerçekleştirme ve gerçekleştirme anlamına gelir. Vergi tahakkuku ise, alınan ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir. Beyanname üzerinden tahsil edilen vergiler tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir.

 

Tahakkuk fişi mükelleflerin bilgisine sunulur. Bu tahakkuk fişi, verginin ödenmesi gerektiğini belirten bir belgedir. Borçluya tahakkuk fişi verilir.

 

İlgili İçerik; E-ticaret Siteleri 1 Ocak'tan İtibaren Vergiden Muaf

 

İlgili İçerik; Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler (2021)

 

Tahakkuk Nedir

 

Tahakkuk Fişi Nedir?

 

Vergi tahakkuku durumunda tarih ve tebliğ edilen vergi tutarı tahakkuk fişi ile birlikte borçluya gönderilir. Ödenecek verginin süresi içinde olduğunu gösteren tahakkuk fişi mükellefe verilir. Bildirilen vergi borcunun ödenmesi gerektiği ve gerekli bilgiler tahakkuk fişinde yazılı olarak beyan edilir.

 

Tahakkuk fişi ile mükellefe vergi ödeme emri gönderilir. Mükellefin borca ​​itirazı yok ise işlem de çeşitli belgelerle mükellefe bildirilir. Tahakkuk fişi de bu verginin ödenmesi gerektiğini belirten bir belgedir. Borç ödemesi, tahakkuk fişinde yazılı bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. Mükellefin kendisine tebliğ edilen belgedeki borç miktarını ödememesi durumunda haciz işlemleri için sürecç başlatılabilir.

 
İlgili İçerik; İnternet Vergi Dairesi Nedir, Nasıl Kullanılır?

Vergi Tahakkuk Fişi Ne İşe Yarar?

 

Tahakkuk fişi, vergi kanunlarına göre gösterilen beyanname üzerine alınan vergilerin tahakkuk ettirilmesi işlemidir. Özellikle vergi daireleri tarafından beyanname alınması ile birlikte tahakkuk fişi de düzenlenir. Bu tahakkuk fişinin bir nüshası mükellefe, diğer bir nüshası ise mükellef adına beyannameyi tutan vergi dairesine teslim edilir. Bu şekilde vergi tahakkuk edilmiş olur.. Ayrıca mükellefe verilen vergi tahakkuk fişi örneği de beyanname makbuzu olarak kullanılır. Vergi tahakkuk fişinin büyük önem taşıdığı vergi mükellefi olan işletme sahiplerince bilinmektedir.

 

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

 

Mükelleflere gönderilen tahakkuk fişinin herhangi bir sebepten dolayı mükellefe ulaşmadığı zamanlar olabilir. Mükellefin tahakkuk fişini almaması durumunda verginin tahakkuk süreci durdurulamayacak ya da kesintiye uğramayacaktır. Dolayısı ile tahakkuk fişi mükellef tarafından alınsın ya da alınmasın devam eden süreçte, prosedür neyse o devam edecek ve tahakkuk makbuzu vergi mükellefinin adresine posta yoluyla gönderilir.

 

Tahakkuk fişi vergi dairesi tarafından düzenlenir. Bu tahakkuk fişi iki nüsha olarak düzenlenir. Tahakkuk fişinin bir nüshası mükellefe, diğer nüshası mükellef adına vergi dairesine verilir. Tahakkuk fişi kendisine ulaşmayan mükellefler vergi dairesine başvurarak bilgi alabilirler.

 
İlgili İçerik; Beyanname Nedir? Beyanname ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

Tahakkuk Fişi İçerisinde Bulunan Bilgiler Nelerdir?

 

Mükelleflere gönderilen tahakkuk fişinde bazı bilgilerin yer alması zorunludur. Buna göre vergi hesabı, vergi matrahı, verginin tamamı, tahakkuk fişinin düzenlenme tarihi ve tahakkuk fişinin sıra numarası tahakkuk fişine dahil edilir. Mükellef gerçek bir kişi ise adı ve soyadı tahakkuk makbuzunda yer alır. Bu kişi tüzel kişi ise tahakkuk fişinde unvanının yer alması gerekir. Tahakkuk fişinde vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltilmesi ile ilgili bazı hükümler de kısa bilgilerle tahakkuk fişine yazılır.

 

Vergi ödenirken mükellefin vergiye itirazı yoksa işlem çeşitli belgelerle mükellefe bildirilir. Mükelleflere verilen bu bilgilere tahakkuk fişi denir. Özetle vergi harcının ödenmesi gerektiğini belirten bir belgedir. Bu belge borçluya gönderilir. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılması zorunludur. Tebliğ edilen tahakkuk fişinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

 
  • Fişin sıra numarası
  • Vergi türü
  • Vergi iade tarihi
  • Veriliş tarihi
  • Mükellefin adı, soyadı, adresi
  • Beyannamenin vergilendirme dönemi
  • Verginin hesaplanması, matrahı ve tutarı
  • Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltilmesi hakkında kısa bilgi
  • Tahakkuk Fişi Örneği
 

İlgili İçerik; Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

 

İlgili İçerik; Paraşüt Kolay E-fatura Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

 

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

 

KDV Tahakkuk Kaydı Nedir?

 

Katma değer vergisi, mal veya hizmet alıcısının mal ve hizmet tesliminde teslim edene ödediği vergi türüdür. İşletmeler, müşterileri gibi KDV öderler ve müşterilerinden de KDV tahsil ederler.Bu işleme KDV tahakkuk kaydı adı verilir.

 

KDV Kanunu, işletmelere müşterilerinden tahsil ettikleri KDV nin kalanını ödedikleri tutardan düşüldükten sonra ödemelerini emretmektedir. Mahsup kaydına göre her ayın sonunda ödeme yapılması gerekir. Bir ay içinde Alınan KDV ve Ödenen KDV tutarları muhasebe kayıtları ile birbirinden çıkarılır.


İlgili İçerik; KDV Hesaplama Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey 

Gider Tahakkukları Nedir?

 

Gider tahakkukları ya da gider tahakkuk hesabı, çalışma döneminde ortaya çıkan, gelecek aylarda ödenecek giderlerin takip edildiği hesaptır.

 

Gider tahakkuk hesabı şöyle işlemektedir: Dönem sonunda dönem için hesaplanacak tutarlar ilgili gider ve zarar hesaplarına karşılık bu hesaba alacak kaydedilir. Sonraki dönemde alacakların kesinleşmesi ile hesaptaki tutarlar bu hesabın borcuna karşılık ilgili hesapların alacaklarına kaydedilerek kapatılır.

 

İlgili İçerik; Muhasebe Terimleri Sözlüğü

 

İlgili İçerik; Fatura Çeşitleri Hakkında Bilmeniz Gereken Önemli Bilgiler

Vergi Tahakkuku Nedir ?

 

Vergi tahakkuku, tahsil ve tebliği önemli hususlardır. Mükellefin bir vergi borcu vardır ve ödenmesi gereken tutar, beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanır. Bu işleme vergi değerlendirme süreci denir. Vergi tahakkuku, ödenecek vergi borcunun kanunlar tarafından belirlenmiş oran ve matrahlar üzerinden hesap edilerek, vergi miktarının belirlenmesidir.

 

Vergi sistemlerinde esas olarak 5 tür değerlendirme yöntemi vardır. Bunlar; beyan yöntemi, kesim yöntemi, idari takdir yöntemi, karine veya dış gösterge yöntemi ve kaynakta vergilendirme yöntemidir.

 

En çok tercih edilen değerlendirme yöntemi beyan yöntemidir. Önemli olan, verilen beyanın doğru olup olmadığıdır. Mükellef, bilgilerini vergi dairesine iletir ve idare bunu kontrol eder.

 

Kesme yöntemi; Aynı durumdaki mükellefler için genel olarak miktarı belirleme yöntemine kesim yöntemi denir.  

Yönetim değerlendirme prosedürü daha az tercih edilir. Vergi idaresinin her bir mükellefin borcunun ayrı ayrı hesaplanmasına esas teşkil ettiği yöntemdir.

 

Varsayım ya da dış göstergelere göre vergi borcu bazı dış göstergelere göre yapılır. Günümüzde neredeyse hiç kullanılmayan yöntemlerden biridir.

 

Kaynakta vergilendirme prosedürü, gelir vergisinde maaş ve ücretlerin vergi borçlarının ödenmesi ve gelirin kişi tarafından alınmadan önce kaynaktan indirilerek tahsil edilmesi olarak ifade edilmektedir.

 

Vergi Tahakkuk Nedir

 

Vergi Tebliği Nedir ?

 

Bu, mükellefin borcunu ödemek için vergi dairesi tarafından alınan vergiyi tebliğ etmesi anlamına gelir.

 

Vergi Tahsili Nedir ?

 

Vergi borcunun ödenmesi ve verginin tahsiline vergi tahsilatı denir. 5 ana yöntem vardır. Bunlar; emanet yöntemi, vergi mükellefinin ödemesi, ihale yöntemi, kamu temsilcileri ve iltizam yöntemi

 

Tahakkuk fişinde sıra numarasına ek olarak vergi beyannamesinin tarihi de yazılır. Mükellefin açık ve güncel adres bilgileri de ilgili vergi türü ile birlikte tahakkuk fişinde yer alır. Ayrıca mükellefe gönderilen tahakkuk fişinde düzenlenen beyannamenin vergilendirme dönemi de dahildir.

 

Bu bilgiler tahakkuk fişinde yer almalı ve mükellef ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Tahakkuk fişi vergi kanunlarında belirtildiği şekilde vergi dairesine ibraz edilir. Daha sonra tahakkuk fişi oluşturulur. Bu tahakkuk fişinin iki nüshasından biri mükellefe verilir. Tahakkuk fişinin diğer nüshası vergi dairesindedir. Tahakkuk fişi vergi ödemelerinde çok önemli bir belgedir.

 

 

 

Ticimax E-ticaret paketleri ile ilgili kapsamlı bilgiler almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilir ya da 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax