Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

E-ticarette İşletme Yönetimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Güncelleme Tarihi: 11.07.2023

İçindekiler;

E-ticarette işletme yönetimi pek çok dinamiği içinde barındıran kompleks bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret işletmelerinin tüm ayrılmaz bölümleriyle birlikte yönetilmesini ve koordinasyonunu kapsar.

 

E-ticarette işletme yönetimi dediğimizde dijitalleşme ve yeni dünya düzeninde pazarlama, markalaşma, yenilik, planlama, hizmet kalitesi ve daha fazlasını kapsamaktadır. Yazımızdan e-ticarette işletme yönetimi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

 

E-ticarette İşletme Yönetimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

İşletme Yönetimi Nedir?

 

İşletme yöneticileri bir işletme için idari görevleri yönetmenin sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu sorumluluklar şirket faaliyetlerine göre değişiklik gösterirken pazarlama, maliyet, bütçe, idari prosedürler gibi pek çok alanı kapsayabilmektedir. Bu nedenle şirket yöneticilerinin pek çok alanda yetkinliğe sahip olması gerekmektedir.

 

İşletme yönetimi nedir dediğimizde bir işletmenin yönetimini içeren tüm iş süreçleridir. İşletme yönetimi İngilizce business Administration şeklindedir. İş operasyonlarının kontrol ve denetlemenin tüm yönlerini içerir. İşletme yönetiminin temel amacı bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşması için birlikte ve koordineli bir şekilde işleyişi sağlamaktır.

 

İşletme Yönetiminin kapsadığı 5 temel öğe şöyledir;

 
 • Muhasebe
 • Finans
 • Proje yönetimi
 • Pazarlama
 

İşletme yönetimi her iş kolunda, büyük, orta ya da küçük işletme fark etmeksizin her işletmenin bir yönetime ihtiyacı vardır. İşletmenin büyüklüğüne göre operasyonel süreçler farklılık gösterebilmektedir. İşletme yöneticileri, bir işletmeyi başarılı ve karlı hale getiren ekibin önemli bir parçasıdır. Organizasyon ve üretkenliği sağlarlar.

 

İlgili İçerik; Finansal Planlama Rehberi

 

İlgili İçerik; E-ticarette Muhasebe ve Finans Yönetimi Rehberi

 

İşletme Yönetimi Nedir Ne İşe Yarar

 

İşletme Yönetimi Ne İş Yapar?

 

İşletme yöneticileri, bir işletmeyi başarılı ve karlı hale getiren ekibin önemli bir parçasıdır. Organizasyon ve üretkenliği sağlamada önemli rol üstlenmektedirler. Bir işletme yöneticisinin görevleri değişebilse de hepsinin benzer temel sorumlulukları vardır.

 

İşletme yönetimi ne iş yapar dediğimizde görevleri arasında şunlar sayılabilir;

 
 • Bir şirketin mali ve bütçe faaliyetlerini yönlendirmek
 • Mali tabloları analiz etmek
 • Satış ve kar raporlarını değerlendirmek
 • Şirket karlarını en üst düzeye çıkarmak
 • Maliyetleri en aza indirmek
 • Verimliliği artırmak için yeni stratejiler geliştirmek
 • Denetlemeler, analizler ve raporlamalar yapmak
 • Yasal ve etik kuralları bilerek bunlara bağlı kalmak
 • Koordinasyon ve liderliği sağlamak
 • Sözleşmeleri gözden geçirmek
 • Çalışanların en yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olmak
 • Adaptasyon ve eğitim süreçlerini yürütmek
 • Şirket içi işleyiş ve planlamaların içinde olmak
 
İlgili İçerik; Gelir Tablosu ve Özellikleri Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey


İlgili İçerik; Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

Bir İşletme Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

 

İşletme yönetimi konusu öncelikle eğitim gerektirmektedir. Bunun yanında pek çok yetkinlikle geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir alandır. İşletme yöneticiliğini meslek olarak yapmak isteyen kişilerin öncelikle eğitim, sorumluluk, yetkinlik gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Aşağıda birkaç başlıkta açıkladık.

 

Eğitim: İşletme yöneticisi olmak için yönetim, işletme bölümü, muhasebe, finans veya pazarlama gibi alanlarda lisans eğitimi almak gerekmektedir. Bunun yanında lisans sonrası ilgili alanlarda yüksek lisans gibi eğitimleri de tamamlamak şirketler için oldukça aranan bir kriter olarak dikkat çekmektedir. Kariyer hedefine göre hangi alanda çalışmak istenildiğine göre alınacak eğitimin de o noktada geliştirilmesi öne çıkmak açısından etkili olmaktadır.

 

Yetkinliklerin geliştirilmesi: Elbette bir işletme yöneticisi olmak için sadece okulunu okumak yeterli değildir. Şirketlerin en büyük beklentisi tecrübe sahibi olmaktan geçmektedir. İşletme yöneticisi olmak yolunda tecrübe kazanmak ve yetkinliklerin geliştirilmesi adına kariyer basamaklarını yavaş yavaş çıkmakta fayda var. Böylece farklı işletme modellerini tanıyarak yönetim aşamalarını yerinde deneyimlemek oldukça faydalı olacaktır.

 

Analitik bakış açısı: İşletme yöneticisi olmak öncelikle çalışılacak şirketi tamamen benimsemenin yanında analitik bir bakış açısıyla hareket etmeyi de gerektirmektedir. Bir işletme yöneticisi olarak başarılı olmak için güçlü analitik yeteneklere sahip olmanız çok önemlidir. Bir şirketin gelecekte karşılaşacağı talepleri öngörmeniz, sorumluluk almanız, kilit kararları alabilmeniz gerekmektedir.

 

Güçlü iletişim gücü: Bir işletme yöneticisinin diğer insanlarla iyi çalışabilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Çalışanlara liderlik ve motivasyon açısından örnek olunması gerekmektedir. Çalışanlara ilham vermeli, aynı zamanda örnek olunmalıdır.

 

Sorumluluk bilinci: İşletme yöneticilerinin sorumlulukları, operasyonları denetlemeyi, sözleşmeleri gözden geçirmeyi ve çalışanların en yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olmayı içermektedir. İşletme yönetici çoğu zaman farklı alanların iş süreçleriyle ilgilenmek zorunda kalmaktadır. İşletme yöneticileri şirket yönetiminde önemli bir rol üstlendiği için ağır bir stres altında çalışmaktadır. Bu nedenle sorumluluk bilinci yüksek ve stresle başa çıkabilme gücü de yüksek olmalıdır.

 

İlgili İçerik; E-ticarette Girişimciler İçin İş Fikirleri

 

İyi Bir İşletme Yöneticisinde Olması Gerekenler

 

E-ticarette İşletme Yönetimi Nedir?

 

E-ticaret işletme yönetimi ; işlerin yürütülmesinden sorumlu personeli yönetme, iş süreçlerinin takibi, e-ticaret sitesinin yönetimi, pazarlama, geliştirme, bütçe yönetimi gibi pek çok kolu içermektedir. Özetle e-ticaret yönetimi anlayışı tüm dinamiklerin sorumluluk bilinciyle yönetim ve takibini kapsamaktadır.

 

Online ticaret dijitalleşme ve teknolojinin odağında bir sektördür. E-ticaret yönetimi pek çok yeniliği de içinde barındırmaktadır. E-ticaretteki bu yenilik ve güncellemeleri iş süreçlerine katabilecek yetkinlikte kişilerin e-ticaret işletme yönetimine dahil olması gerekmektedir.

 

İlgili İçerik; Tedarik Aşamasında Gözden Kaçırmamanız Gereken 5 Bilgi

 

İlgili İçerik; E-ticarette Depo ve Lojistik Yönetimi Kılavuzu

 

E-ticarette İşletme Yönetimi Nedir

 

E-ticarette işletme yönetiminin kapsadığı iş süreçleri şöyledir;

 
 • Şirketin kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini belirlemek
 • İşletme içindeki operasyonel süreçlerin yürütülmesini sağlamak
 • Müşteri ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi sağlamak
 • Kaliteli ve kesintisiz hizmeti sağlamada etkin rol oynamak
 • Araştırma ve planlama süreçlerinin takibini yapmak
 • Çalışanlar için şirket içi verimliliği sağlamak
 • Görev dağılımları, iletişim, eğitim gibi süreçlerde İK ile koordineli çalışmak
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin içinde yer almak
 • Marka bilinirliliği ve kalıcılığını sağlamak için çalışmalar yürütmek
 • Pazardaki şirket payını arttırmak için çalışmalar yürütmek
 • Ürünlere olan talebin arttırılmasını sağlamak için stratejiler geliştirmek
 • Satışları arttırarak şirketin büyümesine katkılar sunmak
 

İlgili İçerik; E-ticaret Sitesi Kurmak İçin Gerekenler (2021 Yeni)

 

İlgili İçerik; E-ticarette Müşteri Arttırma Teknikleri

 

E-ticarette İşletme Yönetimi Kapsayan İş Süreçleri

 

E-ticarette Başarılı Bir İşletme Yönetiminin Olmazsa Olmazları

 

E-ticaret işletmesini başarılı bir şekilde yönetmenin kilit noktaları mevcuttur. Çünkü başarılı bir yönetim şekli e-ticaret işletmelerinin kalıcılığını ve büyümesini sağlamaktadır. Yöneticilerin yönetim stratejisinde kullanabileceği bazı kilit başlıklara aşağıda değindik.


Üretim veya tedarik süreçlerinin yönetimi: Müşteri memnuniyeti ve kesintisiz hizmet için üretim ve tedarik süreçlerinin de kesintisiz ve sorunsuz işlemesi gerekmektedir. Ürünü güvence altına alarak en kritik eşik daima sorunsuz işlemelidir ve satışta tedarik sıkıntısı yaşanmamalıdır.


Pazarlama: Pazarlama faaliyetleri hedef kitlenin beklentisine ve şirket hedeflerine göre dört koldan yürütülmelidir. Dijital pazarlama faaliyetlerinde teknolojik faydalardan yararlanmak e-ticarette oldukça kazançlı olmaktadır. Ücretli reklam ve sosyal medya ile desteklenen pazarlama faaliyetleri bir taraftan organik olarak da ayağa kaldırılmalıdır. Burada da SEO çalışmaları devreye girmektedir.

 

İlgili İçerik; SEO Analizi Nasıl Yapılır?

 

İlgili İçerik; E-ticaret SEO Teknikleri

 

İlgili İçerik; Satışlarınızı Arttıracak 6 Pazarlama Yöntemi (2021 Yeni)

 

Teknoloji: E-ticarette teknolojiyi daima zirvede tutmak ve teknolojinin gerisinde kalmamak gerekmektedir. Teknolojiyi yazılımdan güvenliğe, ödeme seçeneklerinden kargo süreçlerine kadar her alanda etkin kullanabilirsiniz. Ticimax gelişmiş altyapısı ile e-ticaret deneyimine hemen başlayabilirsiniz.Finans: Finansal süreç e-ticarette işletme yönetimi konusunda olmazsa olmazlardan biridir. Maliyet, bütçe yönetimi, sektör oyuncuları, pazar payı gibi konuların takibi, stratejiler belirlemek ve pazardaki payı artırmak için finans tamamen yönetimin içindedir.Lojistik: Lojistik süreçleri e-ticaretteki operasyonel yönetim süreçlerinin en önemli halkasıdır. Ürünün müşteriye sorunsuz ulaştırılması, müşteri geri dönüşleri ve memnuniyetinde kilit rol oynamaktadır. E-ticarette lojistik süreç özenle ve tam koordinasyonla yönetilmesi gereken bir alandır.

 

 

 

Ticimax ile çalışmak istiyorsanız demo talep formunu doldurabilir ve 15 günlük deneme süresinin ardından e-ticarette doğru adımlar atabilirsiniz. Ticimax ile ilgili daha fazla haber almak için Ticimax’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
İlgili Yazılar Yeni Yazılar Popüler Yazılar
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax