Biz Sizi Arayalım

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için iletişim bilgilerinizi girin,
uzman ekibimiz en kısa zamanda size yardımcı olsun!

Dilerseniz;

7/24 Müşteri Destek Hattı

0850 811 08 20

telefonumuzdan
bize ulaşabilirsiniz.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Ön Muhasebe Nedir?

Güncelleme Tarihi: 29.02.2024

İçindekiler;

İşletmeler finansal bilgilerini takip edebilmek adına ön muhasebeyi kullanır. İster küçük ister büyük bir işletme olsun her işletme ön muhasebeye ihtiyaç duyar. E-ticaret işletmeleri dijital bir ortamda olduğu için finansal analizlerini daha iyi yapabilmek adına ön muhasebeye ihtiyaç duymaktadır. Bu yazımızda sizler için ön muhasebe işlemleriyle ilgili bilinmesi gereken tüm detayları paylaşacağız.

 

Ön Muhasebe Nedir? E-ticarete Yeni Başlayacaklar İçin Ön Muhasebe Rehberi

 

Ön Muhasebe Nedir?

 

Ön muhasebe nedir dediğimizde muhasebe sisteminin alt dallarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Ön muhasebe, şirketin finansal yönetimini sağlayan tüm verileri kaydeder ve takip eder. Ön muhasebe o e-ticaret firmasının ya da işletmenin kendi bünyesinde kayıt altına alınmalıdır. Ön muhasebe bir şirketin temel unsurlarını ve bunların hareketlerini takip eder.

 

Ön muhasebe unsurları :

 
 • Nakit para
 • Stoklar
 • Çekler
 • Faturalar
 • Teklif yönetimi
 • Banka hesapları
 • Senet
 

Ön Muhasebe Nedir?

 

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur?

 

Ön muhasebenin tutulması işletmeden işletmeye değişiklik gösterir. Yeni ve küçük bir işletmeyse ön muhasebe işlemlerinin hepsinin işletme sahibi yapabilir. Daha büyük bir işletme ise ön muhasebe işlemlerinin yürütülmesi için bir muhasebe departmanı oluşturabilir. Ön muhasebe işlemleri; excel yardımıyla elle kayıt altına alınır ve elektronik ortamda tutulur.

 

Ön muhasebe nasıl tutulur dediğimizde; işletmeler; ön muhasebe işlemlerinin daha hızlı ve hatasız ilerlemesi için gelişmiş muhasebe programları kullanabilir. Çünkü muhasebe işlemlerinin düzenli ve hatasız bir şekilde yapılması bir işletme için çok büyük önem taşır. Hatalı yapılan bir muhasebe işlemi işletmenin zarar etmesine, ceza ödemesine ve daha büyük problemlere yol açabilir. Excel ile veri girişi yapıldığında kayma, eksik kayıt gibi hatalarla karşılaşmak mümkündür.

 

İlgili İçerik; Bilmeniz Gereken Muhasebe Kodları

 

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur

 

Ön Muhasebe Programlarında Olması Gereken Modüller Nelerdir?

 

Ön muhasebe işlemlerinin daha hızlı ve güvenilir olması için program kullanılabilir. İşletmeler ön muhasebe işlemlerinde bir program kullanılacaksa o program içerisinde bazı modüllerin olması gerekmektedir. Bu modüller aşağıdaki sıralayabiliriz;

 
 • E-ticaret işlemleri
 • Detaylı raporlama
 • Satış, sipariş ve teklif
 • Stok takibi
 • Fatura takibi
 • Borç/alacak takibi
 • Müşteri/tedarikçi takibi
 • Personel hesap takibi
 • Masraf-gider takibi
 • Kasa takibi (TL ve döviz ayrı olarak)
 • Banka takibi
 • Çek ve Senetlerin takibi
 

Ön Muhasebe Programlarında Olması Gerekenler

 

Ön Muhasebe Ne İş Yapar?

 

Ön muhasebe çok kapsamlı ve titiz davranılması gereken bir iş koludur. Ön muhasebenin görev tanımlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 
 • İşletme personelinin ücretlerinin düzenler ve takip eder. (Aylık Bordro Takibi)
 • İşletmenin mal stoğunun takibini yapar. (Stok Takibi)
 • Tedarikçilerden ve müşterilerden kaynaklanan borç/alacakları takip eder. (Cari Hesap)
 • Nakit olarak bulundurulan paranın takibini üstlenir. (Kasa Hesabı)
 • Alım ve satım işlemlerinin faturalandırılması ve belgelenmesi gibi işlemlerini yürütür, takip eder. (Fatura Kesme)
 • İşletmenin banka hesabındaki para çekme/yatırma, havale gibi işlemlerini kaydını tutar. (Banka Hesabı)
 • İşletmenin çek ya da senetle yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alır. (Çek/Senet Takibi)
 

İlgili İçerik; Muhasebe Terimleri Sözlüğü

 

Ön Muhasebe Ne Yapar

 

Hangi İşletmeler Ön Muhasebe Tutmalıdır?

 

Her işletmenin ön muhasebe tutması gerekir. İşletmeler ön muhasebeyle birlikte;

 
 • Gelir-gider durumunu
 • Borç ve alacaklarını
 • Stok durumunu
 • Karlılık durumu
 • Genel mali raporunu analiz eder.
 

Kar amacı gütmeyen işletmeler de ön muhasebe tutabilir. Ön muhasebe, işletmelerin finansal işlemlerini daha kolay ve hızlı yürütülebilmesini sağlar. Finansal ve mali raporlarını rahatça ortaya koymasını ve buna uygun stratejiler geliştirmesinde yardımcı olur.

 

Ön Muhasebe İşletme

 

Ön Muhasebe Tutarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

Ön muhasebe işlemlerinin hatasız ve planlı bir şekilde yürütülmesi işletmenin mali durumu için oldukça önemlidir. Bu yüzden ön muhasebe işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 
 • Tüm gider ve harcamalara ait olan evrak ve makbuzların programa işlenmesi gerekir.
 • İlgili durumlarda kolayca ulaşılabilmesi için kesilen fatura örneklerinin klasörde saklanması gerekir.
 • İthalat belgelerinin ayrı bir şekilde saklanması gerekir.
 • Şirketin en önemli evraklarının (kimlik bilgileri, imza sirküleri, sicil evrakları, vs.) ayrı bir klasörde tutulması gerekir.
 • İşletme halen çalışmakta olan ve işletmeden ayrılan kişilerin bilgilerinin (özgeçmiş, sözleşme, işten ayrılma belgesi, vs.) ayrı bit klasörde bulundurulması gerekir.
 • Çek-senet ve diğer işlemlerde alınan makbuz ve belgelerin saklanması gerekir.
 • İşletme evraklarının Ticaret Kanunu gereğince 10 yıl saklanması zorunluluğuna dikkat etmelidir.
 

Ön Muhasebe Nelere Dikkat Edilmelidir

 

Ön Muhasebenin Önemi Nedir?

 

Ön muhasebe bir işletme için çok önemlidir. Çünkü; ön muhasebe sayesinde işletmenin rutin finansal hareketleri ve faaliyetleri kayıt altına alınır, saklanır. Ön muhasebe bu işlemleri en iyi biçimde işler ve takibini yapar. Ön muhasebenin doğru yürütülmesi için veri girişlerinin düzenli yapılması ve bilgilerin güncel tutulması önem arz eder. İşletmenin yönetiminde en büyük sorumluluk muhasebe departmanındadır.

 

İşletmenin geçmiş ve güncel tüm bilgilerini içeren ön muhasebe şirketin finansal durumunu ortaya koyduğu için işletmenin daha da büyümesi ve gelişmesi için önemli bir rol oynar. Alınabilecek riskler, oluşabilecek problemler ve geleceğe dönük konulabilecek hedefler ön muhasebeyle ortaya çıkan finansal analizlere göre şekillenebilir.

 

Ön Muhasebe Önemi

 

E-ticaret İşletmelerinde Ön Muhasebe Nasıl Tutulur?

 

E-ticaret işletmelerinin tüm finansal işlemleri ve kontrolü online ortamda olduğu için muhasebe diğer işletmelere göre daha da önem taşır. E-ticaret işletmelerinin muhasebe işlemlerinde dikkat etmesi gerekenleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 
 • E-ticaret işletme sahibi kişisel hesabıyla işletme hesabını mutlaka birbirinden ayrı tutmalıdır. Tek bir hesaptan yönetilmesi hesapların karışmasına sebep olacağı için doğru bir muhasebe kaydı edilemez.
 • E-ticaret işletmelerinin diğer tüm işletmelerde olduğu gibi gelir ve gider takibini çok iyi yapması gerekmektedir. Maliyetleri, masrafları, ödemeleri, maaşları ve diğer tüm harcamaların kayıt altına alınması ve takip edilmesi gerekir. İşletmenin tüm gelirleri de aynı şekilde takip ve kayıt edilmelidir. İşletme tuttuğu bu kayıtlar sayesinde gelir/gider ve kar/zarar raporunu ortaya çıkarır.
 • E-ticaret işletmeleri üç-altı aylık ve yıllık periyodlarla kar analizi yapmalıdır. Uyguladığı stratejilerin satışları üzerindeki etkisini ortaya çıkararak finansal raporlar oluşturmalıdır.
 

İlgili İçerik; ERP Sistemi Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

 

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur

 

Genel Muhasebe Nedir?

 

Muhasebe; bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki finansal bilgileri kayıt altına alan, sınıflandıran, analiz eden, özetleyen, yorumlayan ve takip eden bilimsel bir sistemdir. Muhasebe kendi içinde genel ve ön muhasebe olarak ikiye ayrılır. Genel muhasebe ise işletmelerdeki finansal işlemleri kaydeden, sınıflandıran ve raporlayan bir sistemdir. Muhasebe sisteminin en temel unsurlarını içerir. Temel amacı ise; işletmelerin gelir ve giderlerini raporlamak ve takip etmektir.

 

Genel Muhasebe Nedir?

 

Genel Muhasebe Ne İş Yapar?

 

Genel muhasebe işletmelere ait birçok unsuru içinde barındırır. İşletmelerdeki genel muhasebenin görev tanımlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 
 • İşletmenin genel durumunu analiz eder.
 • İşletmede yapılması gereken tüm işlemleri kaydeder.
 • Yapılması gereken işlemlerinin zamanını hatırlatır.
 • İşletmenin varlıklarını kayıt altına alır ve düzenli takibini yapar.
 • Müşterilerin ve tedarikçilerin kaydını ve takibini yapar.
 • Alacak/borç takibi yaparak cari hesap kontrolü yapar.
 • Fatura takibi yapar.
 • Finansal raporları oluşturur ve kontrollerini sağlar.
 


Genel Muhasebe Ne Yapar

 

Genel Muhasebe ve Ön Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

Muhasebe içerisinde iki ayrı sistem olan ön muhasebe ve genel muhasebenin birbirinden ayrıldığı birkaç unsur vardır. Bunlar arasında;

 
 • Vergilerin hesaplanması ve beyan edilmesi
 • İşletmenin genel finansal durumunun takibi
 • İşletmeye ait tüm varlıkların, borçların ve faturaların takibi/beyan edilmesi
 • İşletmeye ait tüm defter kayıtlarının tutulması ve bunların devlet kurumlarına beyan edilmesi
 

Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Farkı

 

Ticimax ile E-ticarette Muhasebe Yönetimi Çok Kolay!

 

Ticimax E-ticaret Paketi tercih ettiğimizde işletmeniz için hızlı işlem sağlama, sürekliliği kalıcı olarak devam ettirmek adına kullanmakta olduğunuz ticari yazılımları e-ticaret sitenizle de entegre bir şekilde kullanabilirsiniz.

 

Ticimax ERP muhasebe entegrasyonunun işletmenize sağlayacağı faydalar;

 
 • İş yükünüzü azaltır, performansınızı arttırabilirsiniz.
 • Ürün ve stoklarınızı otomatik olarak e-ticaret sitenize aktarabilirsiniz.
 • Stoklarınızı tek panel üzerinden yönetebilirsiniz.
 • Sipariş aktarımını ve takibini yapabilirsiniz.
 • Faturalandırma işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
 

Muhasebe-ERP entegrasyonları sayesinde e-ticaret sitenizdeki stok ve sipariş düzenlemeleri için ekstra vakit harcamaz, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

 

 

 

Ticimax E-ticaret paketleri ile ilgili kapsamlı bilgiler almak için 0850 811 08 20 numaralı telefonu arayabilir ya da 15 gün ücretsiz inceleme yapabilmek için e-ticaret demo formunu doldurabilirsiniz.

 

 

Yazar: Tolga Sefa Ağyıldız

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) TİCİMAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Devlerin kullandığı e-ticaret alt yapısının 15 günlük demosu hemen mailinize gelsin.

Şirketimize sağladığınız kişisel verilerin, Aydınlatma Metnimizde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu tacir ilişkisi kapsamında rızanıza dayanarak işlenebileceğini ve “Hemen Demoyu İnceleyin” butonuna basarak kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Ticimax Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Adres : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  / 
© 2005-2024 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve E Ticaret Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.
BİZE ULAŞIN
Ticimax